Ngày 30/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 11 lô đất tại huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/8/2019 do UBND huyện Như Thanh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp Danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Như Thanh, Khu phố Vĩnh Long 1, Thị trấn Bến Sung, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: 11 lô đất tại MBQH số 3521/QĐ-UBND ngày 23/11/2018 thuộc xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

* Thông tin cụ thể về tài sản đấu giá:

- Vị trí khu đất: thôn Mó 1, Mó 2, xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

- Tổng diện tích khu đất quy hoạch: 1.723,0 m2

- Đất đấu giá lần này là: 1.723,0 m2.

- Diện tích và số lô đất đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã hoàn thiện xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

- Tài sản gắn liền với các lô đất đấu giá: Không

* Mục đích, thời hạn sử dụng đất, giới hạn các lô đất:

- Mục đích sử dụng: Đất ở

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá QSDĐ

- Thời hạn sử dụng đất: Giao đất lâu dài

* Mục đích đấu giá: Khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

4. Giá khởi điểm, bước giá để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

Bước giá: Bước giá để tổ chức đấu giá là 1% mức giá trả cao nhất của vòng đấu liền kề trước đó.

5. Tiền đặt trước:

- Cách thức, địa điểm nộp tiền đặt trước: Tiền đặt trước được chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, Số tài khoản: 0651015150879 tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt (baovietbank) – Chi nhánh Thanh Hóa. Khách hàng nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian quy định và phải nộp lại giấy nộp tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá.

- Số tiền đặt trước: Thể hiện chi tiết tại danh mục các lô đất đính kèm thông báo này.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/8/2019 đến hết ngày 29/8/2019 (trong giờ hành chính).

Nội dung nộp tiền: Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh (Nguyễn Văn A là người có đơn đăng ký tham gia đấu giá)

6. Đối tượng tham gia: Hộ gia đình, cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, thuộc trường hợp được Nhà nước giaođất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai và có đủ điều kiện tham gia đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản, bán, nộp hồ sơ đấu giá:

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 9/8/2019 đến hết ngày 12/8/2019 tại UBND xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

- Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán và thu hồ sơ đấu giá:

+ Từ ngày 9/8/2019 đến 15 giờ 00 phút ngày 27/8/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên.

+ Tại UBND xã Xuân Thọ: Ngày 22/8/2019 và ngày 23/08/2019 (trong giờ hành chính).

Người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu tài sản và tham khảo hồ sơ, quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Hoàng Nguyên trong thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá (Hồ sơ đã mua không được đổi, không được trả lại, người tham gia đấu giá nghiên cứu kỹ mặt bằng khu đất và hồ sơ trước khi mua hồ sơ tham gia đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản: Từ 14 giờ 00 phút ngày 30/8/2019 tại UBND xã Xuân Thọ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

9. Phí mua hồ sơ tham gia đấu giá(tính cho 01 bộ hồ sơ tham gia đấu giá): 100.000 đồng/1 bộ hồ sơ

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Quy định trong quy chế của hồ sơ đấu giá.

11. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

- Hình thức đấu giá:

+ Đấu giá theo 01m2 đất để tính giá trị quyền sử dụng cho cả lô đất.

+ Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá (đấu 03 vòng).

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

* Khách hàng có nhu cầu đấu giá tài sản trên liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Nguyên, lô 177 MBQH 89 đường Dương Đình Nghệ, phường Đông Thọ, Thành phố Thanh Hóa (trong giờ hành chính; điện thoại: 02373.724.994; Email: daugiaqt@gmail.com)./.