Ngày 30/8/2019, đấu giá hàng tồn kho tại Hà Nội

(BĐT) - Hội đồng Đấu giá - Công ty TNHH MTV Thương mại và XNK Viettel (Viettelimex) thông báo bán đấu giá hàng tồn kho lần 3 vào ngày 30/8/2019 của Viettelimex. Địa chỉ Số 1, ngõ 11 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội như sau:

Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá: 09h00, ngày 30/08/2019 tại Hội trường tầng 1 - Công ty Viettelimex. Đ/c: Số 1, ngõ 11 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. Gồm 3 lô:

- Lô 1: Máy tính bảng Samsung - hàng EOL tồn lâu: Giá khởi điểm: 584.156.454 VNĐ. Tiền đặt trước: 11.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trước ngày mở đấu giá.

- Lô 2: Máy văn phòng: Giá khởi điểm: 232.610.270 VNĐ. Tiền đặt trước: 4.500.000 VNĐ. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trước ngày mở đấu giá.

- Lô 3: Điện thoại, máy tính bảng Noname: Giá khởi điểm: 429.949.423 VNĐ. Tiền đặt trước: 8.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Trước ngày mở đấu giá.

Thời gian, địa điểm xem hàng hóa: Các ngày 28, 29/08/2019 tại kho TTBL phía Bắc. Địa chỉ: Số 33, đường Quyết Thắng, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Thời gian mua hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ ngày 27/08/2019 đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo trên. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  200.000 VNĐ/hồ sơ.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo trên, tại địa chỉ: Hội trường tầng 1 - Công ty Viettelimex. Đ/c: Số 1, ngõ 11 Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

(Các thủ tục trên thực hiện trong giờ hành chính)

Địa chỉ liên hệ: Hội đồng Đấu giá - Công ty Viettelimex. ĐT: 02466542436; 0988578164.