Ngày 30/8/2019, đấu giá bán cổ phần Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế Domesco

(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu vào ngày 30/8/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC)

Giới thiệu về doanh nghiệp: Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu, phụ liệu dùng làm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế, hóa chất xét nghiệm; nước uống tinh khiết, nước khoáng thiên nhiên và nước uống từ dược liệu; nguyên liệu, thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng; thu mua, trồng và chiết xuất dược liệu làm thuốc.

Vốn điều lệ: 347.274.650.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 12.054.467 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 30/08/2019

Giá khởi điểm: 119.600 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng:  0

Bước giá: 100 đồng

Khối lượng tối thiểu: 12.054.467 cổ phần

Khối lượng tối đa: 0

Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua: 12.054.467 cổ phần

Ngày phát hành: 30/08/2019