Ngày 30/5/2020, đấu giá lô xe ô tô thanh lý tại tỉnh Lạng Sơn

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2020 do Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn ủy quyền như sau: