Ngày 30/5/2019, đấu giá thanh lý cây củi và vật tư thu hồi tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Trung tâm công viên cây xanh Huế phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá thanh lý cây củi và vật tư thu hồi vào ngày 30/5/2019 như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý cây củi và vật tư thu hồi, cụ thể như sau: 

STT

Loại tài sản

Số lượng

Đvt

Đơn giá

Thành tiền (VNĐ)

1

Cây củi thanh lý

(có danh sách đính kèm)

11,031

M3

250.000

2.757.745

2

Vật tưthu hồi

(có danh sách đính kèm)

16.324

Kg

5.500

89.782.000

Tổng cộng

92.539.745

Hiện trạng: Cây củi đã rỗng ruột, mục gốc; các vật tư thu hồi đã hư hỏng, rỉ rét, không phù hợp.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền ký quỹ:

- Giá khởi điểm: 92.539.745 đồng

(Bằng chữ: Chín mươi hai triệu, năm trăm chín mươi ba ngàn, bảy trăm bốn mươi lăm đồng)

* Người trúng đấu giá chịu chi phí bốc xếp, vận chuyển sắt phế liệu, củi ra khỏi hiện trường và hoàn trả mặt bằng.

- Tiền đặt trước: 18.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám triệu đồng)

- Tiền ký quỹ: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng)

II. NGƯỜI ĐƯỢC THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không thuộc trường hợp tại khoản 4 Điều 38 của Luật đấu giá 2016.

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các đối tượng quy định tại Mục II nêu trên được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành;

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá: 2.000.000 đồng

V. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 27/05/2019 tại Kho trung tâm Công viên cây xanh Huế – Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 27/05/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

- Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Vadein, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, TP Huế.

3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 27/05/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 27/05/2019 đến 16h30 ngày 29/05/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách nộp tiền hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 30/05/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế.

VII. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

VIII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Trung tâm công viên cây xanh Huế – Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế; Số điện thoai: 02343.514673.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn