Ngày 30/5/2019, đấu giá lô gỗ tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá: 01 lô gỗ tổng giá khởi điểm: 90.622.910 đồng (Chín mươi triệu sáu trăm hai mươi hai ngàn chín trăm mười đồng), như sau:

- Gỗ Căm xe: 11,901 m3; Giá khởi điểm 74.143.230 đồng.

- Gỗ bằng lăng: 4.204 m3; Giá khởi điểm 16.479.680 đồng.

Địa chỉ tài sản tại: Hạt kiểm lâm huyện Ia Pa.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước, do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ia Pa chuyển giao đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 27/5/2019 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 27/5/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 9.000.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai số 5000 201 005549 tại Agribank chi nhánh tỉnh Gia Lai. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 27/5/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Khách hàng phải xem tài sản trước khi đăng ký (có phiếu xem tài sản). Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 13 giờ 30’ ngày 30/5/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.