Ngày 30/5/2019, đấu giá gỗ rừng trồng tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế phối hợp với Công ty TNHHNN 1TV Lâm nghiệp Tiền Phong tổ chức đấu giá gỗ rừng trồng vào ngày 30/5/2019 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN:

1. Lô 1: Lô gỗ rừng trồng là: Keo lai. Diện tích: 10,70 ha. Trồng năm 2012 tại khoảnh 2 tiểu khu 118 xã Hương Bình, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giá khởi điểm: 1.123.500.000 Đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

Tiền đặt trước: 168.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi tám triệu đồng chẵn)

2. Lô 2: Lô gỗ rừng trồng là: Keo lai. Diện tích: 23,5 ha. Trồng năm 2012 tại khoảnh 12 tiểu khu 114, khoảnh 1 tiểu khu 116 xã Hương Bình, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giá khởi điểm: 2.467.500.000 Đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

Tiền đặt trước: 370.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi triệu đồng chẵn)

3. Lô 3: Lô gỗ rừng trồng là: Keo lai. Diện tích: 18,0 ha. Trồng năm 2011 tại khoảnh 4 tiểu khu 120 xã Hương Thọ, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giá khởi điểm: 1.890.000.000 Đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng chẵn)

Tiền đặt trước: 283.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi ba triệu đồng chẵn)

4. Lô 4: Lô gỗ rừng trồng là: Keo lai. Diện tích: 10,3 ha. Trồng năm 2012 tại khoảnh 5 tiểu khu 129 xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Giá khởi điểm: 1.081.500.000 Đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi mốt triệu năm trăm ngàn đồng chẵn)

Tiền đặt trước: 162.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn)

II. THỜI GIAN THAM KHẢO, ĐIỀU KIỆN, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, BÁN, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, TIỀN MUA HỒ SƠ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem lô gỗ rừng trồng: Từ 8 giờ đến 16 giờ (trong giờ hành chính) ngày 21/05/2019 và 22/05/2019 đến tại Công ty TNHHNN 1TV Lâm nghiệp Tiền Phong Thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, T.T. Huế để đi xem tài sản.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16 giờ 00 ngày 27/05/2019 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-Số 22 Tố Hữu, TP Huế

3. Điều kiện, Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản- Bất động sản DATC tại thành phố Huế-số 22 Tố Hữu, TP Huế

4. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 8h ngày 27/05/2019 đến 16h ngày 29/05/2019 (trong giờ hành chính).Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Chi nhánh Công ty CP Tư vấn DV Về TS-BĐS DATC tại TP Huế số260.0101.0000.707 tại Ngân

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ: 08 giờ 00’’ ngày 30/05/2019 tại Văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần Tư vấn Dịch vụ về Tài sản - Bất động sản DATC tại TP Huế - Số 22 Tố Hữu, TP Huế.

IV. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ:

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá theo từng vòng đấu, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

V. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ NHU CẦU THAM GIA ĐẤU GIÁ XIN LIÊN HỆ:

- Văn phòng Chi nhánh- Số 22 Tố Hữu, Huế. Điện thoại: 0234.3832542-0914079393.

- Công ty TNHHNN 1TV Lâm nghiệp Tiền Phong. Thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, TX Hương Thủy, T.T. Huế. Điện thoại: 0234.3865905.