Ngày 30/5/2019, đấu giá đá xây dựng, đá chẻ tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2019 do Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

1- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

2- Bên có tài sản đấu giá: Hội đồng định giá và bán đấu giá tài sản sung quỹ Nhà nước huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

3- Tài sản đấu giá:

- Đá xây dựng dạng cục, KT(75x50x60)cm: 10,4 m3; Giá khởi điểm 1.560.000 đồng.

- Đá xây dựng dạng cục, KT(90x65x45)cm): 78,6 m3; Giá khởi điểm 1.290.000 đồng.

- Đá chẻ, 1.400 viên; Giá khởi điểm: 2520000 đồng

Tổng giá khởi điểm: 5.370.000 đồng (Năm triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng).

Địa chỉ tài sản tại: Thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê.

Nguồn gốc tài sản: Tài sản thu hồi từ dự án đường Hồ Chí Minh qua huyện Chư Sê, đấu giá nộp ngân sách nhà nước.

4- Thời gian, địa điểm xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến 11 giờ ngày 27/5/2019 (theo giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

5- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 27/5/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

6- Tiền đặt trước 3.300.000 đồng, nộp trong vòng 03 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000 đồng/hồ sơ.

7- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đến 11 giờ ngày 27/5/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai; Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước theo quy định trước thời hạn đăng ký; Cách thức: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước trực tiếp cho Trung tâm.

8- Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào lúc 8 giờ 30’ ngày 30/5/2019 tại Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai.

9- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; Phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu mua tài sản xin liên hệ với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai (46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) số điện thoại: 02693.826628 để đăng ký và biết thêm chi tiết.