Ngày 30/5/2019, đấu giá 109.000 kg đá cảnh Suối Giàng tại tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/5/2019 do Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức bán đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - Tổ 36A đường Trần Phú, Phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. ĐT: 0216.3856.699

- Đơn vị có tài sản: Đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Yên Bái

- Tài sản đấu giá: 109.000 kg đá cảnh Suối Giàng chưa qua chế tác của Đội QLTT số 3 Cục QLTT tỉnh Yên Bái. Chi tiết theo biên bản tịch thu số 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 015 và 226/BB-TTTVPT của đội QLTT số 3 - Cục QLTT tỉnh Yên Bái.

Giá khởi điểm: 163.500.000đ (Một trăm sáu ba triệu năm trăm ngàn đồng)

- Xem tài sản: Từ ngày 16 đến 17h ngày 20/5/2019 tại xã Suối Giàng huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái.

- Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá, tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 16 đến 16h ngày 27/5/2019 (vào các ngày làm việc trong tuần trong giờ hành chính).

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ /01 hồ sơ

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

- Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước: Tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào ngày 27, 28, đến 16h 30 ngày 29/5/2019.

- Điều kiện cách thức tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức, hộ gia đình có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tham gia đấu giá. Khi đến đăng ký phải có chứng minh thư .

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đầu vào hồi 14h ngày 30/5/2019 tại Trung tâm đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái.

- Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng gửi phiếu trả giá qua đường bưu điện phải đến được Trung tâm trước 16h 30 phút ngày 29/5/2019.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên