Ngày 30/3/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/3/2019 do Agribank chi nhánh Trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá; Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu Sau làng, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên.

- Lô 1: 08 thửa. Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 125.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

- Lô 2: 08 thửa. Giá khởi điểm: 5.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

2. Khu Vài 3, thôn Giẽ Thượng, xã Phú Yên: Gồm 01 thửa. Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

3. Khu Đồng hàng xóm 1, thôn Đồng Phố, xã Tân Dân: Gồm 12 thửa đất. Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

4. Khu Văn phòng, thôn Gia Phú, xã Tân Dân: Gồm 02 thửa đất. Giá khởi điểm: 1.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 27.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

5. Khu đường vào Trường cấp III, thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân.

- Lô 1: Gồm 03 thửa đất. Giá khởi điểm: 8.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 125.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thử.

- Lô 2: Gồm 04 thửa đất. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 95.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

6. Khu Đinh Hàn, Phía Bắc, thôn Lễ Nhuế, xã Tân Dân: Gồm 11 thửa đất. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

7. Khu Giõng Con Lỡm, thôn Đồng Cả, xã Tân Dân: Gồm 22 thửa đất. Giá khởi điểm: 1.900.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 36.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

8. Khu Cánh vườn, thôn Gia Phú, xã Tân Dân: Gồm 04 thửa đất. Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 35.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

II. Địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực đị:

- Bán hồ sơ từ ngày 11/03/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 28/03/2019 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; Từ ngày 11/03/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 28/03/2019 tại trụ sở Ban Tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 11, 14, 18, 21/03/2019 và từ các ngày 25 - 28/03/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước từ ngày 27/03/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 28/03/2019 trong giờ hành chính cho Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản số 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội của Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á.

- Thời gian thăm thực địa: Ngày 27/03/2019 và ngày 28/03/2019.

III. Thời gian, địa điểm mở phiên bán đấu giá: Ngày 30/03/2019 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu Khu thao chính, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Huyện Phú Xuyên. Điện thoại liên hệ: 0948.612.662 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; VPGD: N4A Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Số điện thoại: 024.625.44211.