Ngày 30/12/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Kinh doanh BOT đường ĐT.741

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Lam Sơn thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Kinh doanh BOT đường ĐT.741 vào ngày 30/12/2019 do Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng nắm giữ như sau:

1. Tổ chức chào bán: Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.

- Địa chỉ: Đường ĐT.741, thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: (84-27) 1377 7971; Fax: (84-27) 1377 7758.

2. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Kinh doanh BOT đường ĐT.741.

- Địa chỉ: Km 72+000, đường ĐT.741, ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: (84-27) 1381 9858; Fax: (84-27) 1381 9570.

- Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh BOT các công trình giao thông, kinh doanh địa ốc.

- Vốn điều lệ đăng ký: 92.300.000.000 đồng. Vốn điều lệ thực góp: 92.300.000.000 đồng.

3. Số cổ phần cần chuyển nhượng: 1.590.000 cổ phần, chiếm 17,23% vốn điều lệ.

4. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

5. Số lượng đặt mua tối thiểu: 100 cổ phần. Bước khối lượng: 100 cổ phần.      

6. Giá khởi điểm: 14.853 đồng/cổ phần. Bước giá: 1 đồng/cổ phần.

7. Tổ chức thực hiện chào bán: Công ty CP Chứng khoán quốc tế Việt Nam (VIS).

8. Điều kiện tham dự chào bán: Quy định tại Quy chế chào bán riêng lẻ có sự cạnh tranh về giá do VIS ban hành.

9. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia, nộp tiền cọc, nhận phiếu tham dự chào bán: Từ 08h30, ngày 10/12/2019 đến 16h00, ngày 23/12/2019 tại Công ty CP Chứng khoán quốc tế Việt Nam.

10. Thời gian, địa điểm nộp phiếu tham dự chào bán: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu điện, chậm nhất vào 16h00 ngày 26/12/2019, tại Công ty CP Chứng khoán quốc tế Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Đ/c: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

11. Thời gian và địa điểm tổ chức phiên chào bán: 15h00, ngày 30/12/2019 tại Công ty CP Chứng khoán quốc tế Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh. Đ/c: Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần theo kết quả chào bán: Từ ngày 31/12/2019 đến 16h00, ngày 06/01/2020.

13. Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 31/12/2019 đến 16h00, ngày 06/01/2020.

Nhà đầu tư có thể nhận trực tiếp Bản CBTT, Quy chế chào bán riêng lẻ có sự cạnh tranh về giá và các tài liệu khác tại Công ty Cổ phần Chứng khoán quốc tế Việt Nam hoặc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng.