Ngày 30/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tuyên Quang thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang đợt 4 năm 2019 vào ngày 30/11/2019 do Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang ủy quyền như sau:

* Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 06, đường Chiến Thắng Sông Lô - phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

* Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, gồm: 116 lô đất, cụ thể:

1.1. Quyền sử dụng đất ở (107 lô): 

TT

Khu dân cư,

lô đất đấu giá

Diện tích 

(m2/lô)

Giá khởi điểm 

(đồng/lô)

Tiền đặt trước 

(đồng/lô)

Bước giá 

(đồng/bước)

Tiền hồ sơ 

(đồng/hs)

I

Khu dân cư An Phú, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang(49 lô)

1

Lôsố LK-2.3; LK-2.4; LK-2.5; LK-2.6; LK-2.35; LK-2.36; LK-2.37; LK-2.38; LK-2.39; LK-2.40; LK-2.42; LK-2.43; LK-01; LK-02; LK-03; LK-04; LK-06; LK-07; LK-08; LK-09; LK-10; LK-13; LK-14; LK-15; LK-20; LK-21; LK-22

120,0

900.000.000

180.000.000

9.000.000

500.000

2

Lôsố LK-11; LK-12

144,6

1.275.000.000

250.000.000

13.000.000

500.000

3

Lôsố SL-3; SL-4; SL-5; SL-6; SL-7; SL-8; SL-9; SL-10; SL-37; SL-38; SL-39; SL-40; SL-41; SL-42; SL-43; SL-44

200,0

1.320.000.000

260.000.000

13.000.000

500.000

4

Lôsố SL-2; SL-35

166,5

1.290.000.000

250.000.000

13.000.000

500.000

5

Lôsố SL-1; SL-36

214,5

1.610.000.000

320.000.000

16.000.000

500.000

II

Khu dân cư Thôn 6, xã Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang (16 lô)

1

Khu A: 16, 17, 18, 19

100,0

220.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

2

Khu B: 15

100,0

220.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

3

Khu C: 16, 17, 18, 19

100,0

220.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

4

Khu Đ:2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

100,0

220.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

III

Khu dân cư Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang(24 lô)

1

Lôsố 110, 111, 112, 113, 114, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62.

115,0

1.000.000.000

200.000.000

10.000.000

500.000

2

Lô số DC1, DC9

152,8

1.265.000.000

250.000.000

13.000.000

500.000

3

Lô số DC2, DC3, DC4, DC5, DC6, DC7, DC8.

110,0

1.000.000.000

200.000.000

10.000.000

500.000

IV

Khu dân cư Tân Phát, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang(03 lô)

1

Lô số LK-1-97; LK-1-125; LK-1-126.

144,0

850.000.000

170.000.000

9.000.000

500.000

V

Khu dân cư tổ 18, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang(06 lô)

1

Lô đất số 12, 13, 26, 76, 81,82

100,0

450.000.000

90.000.000

5.000.000

200.000

VI

Khu dân cư Minh Thanh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang(03 lô)

1

Lô đất số13, 21.

398,0

2.370.000.000

470.000.000

20.000.000

500.000

2

Lô số22.

465,0

2.450.000.000

490.000.000

20.000.000

500.000

VII

Khu tái định cư đường dẫn cầu Tân Hà và Nhà máy xi măng Tân Quang thuộc xóm 12, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang(06 lô)

1

Lô số: 20, 21, 22, 23

120,0

200.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

2

Lô số: 42A, 43A

140,0

200.000.000

40.000.000

2.000.000

200.000

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài; Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Mục đích sử dụng:

+ Các lô đất thuộc Khu dân cư An Phú, xã An Tường; Thôn 6, xã Đội Cấn; Khu tái định cư đường dẫn cầu Tân Hà và Nhà máy xi măng Tân Quang thuộc xóm 12, xã Tràng Đà, thành phố Tuyên Quang: Đất ở nông thôn.

+ Các lô đất thuộc các Khu dân cư: An Phú, xã An Tường, Tân Phát, phường Ỷ La; Lý Thái Tổ, phường Phan Thiết; tổ 18, phường Hưng Thành và Khu dân cư Minh Thanh, phường Tân Hà, thành phố Tuyên Quang: Đất ở đô thị.

1.2. Thuê quyền sử dụng đất: Khu thương mại, dịch vụ ẩm thực tổ 3, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, gồm 09 lô:- 

TT

Khu dân cư,

lô đất đấu giá

Diện tích

(m2/lô)

Giá khởi điểm

(đồng/lô)

Tiền đặt trước

(đồng/lô)

Bước giá

(đồng/bước)

Tiền hồ sơ

(đồng/hs)

I

Khu thương mại, dịch vụ ẩm thực tổ 3, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang(09 lô)

1

Lô số 5, 6, 8, 9

440,0

1.300.000.000

260.000.000

10.000.000

1.000.000

2

Lô số 10

476,0

1.700.000.000

340.000.000

15.000.000

1.000.000

3

Lô số 12, 13

352,0

1.100.000.000

220.000.000

10.000.000

1.000.000

4

Lô số 14, 15

387,0

2.200.000.000

440.000.000

20.000,000

1.000.000

 

- Thời hạn sử dụng: 50 năm.

- Mục đích sử dụng: Đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức sử dụng đất: Thuê đất có thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

* Tiền đặt trước: Nộp từ ngày 27/11/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 29/11/2019 vào một trong ba tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản:

+ Số 113000181645 tại ngân hàng Vietinbank CN tỉnh Tuyên Quang.

+ Số 8106.2010.02558 tại ngân hàng Agribank CN thành phố Tuyên Quang.

+ Số 1121.000.568899 tại Vietcombank CN Tuyên Quang.

(Chú ý: tiền đặt trước phải có trong tài khoản của Trung tâm chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 29/11/2019; các trường hợp nộp tiền báo có trong tài khoản của Trung tâm sau 16 giờ 00 phút ngày 29/11/2019 không được chấp nhận đã nộp tiền đặt trước).

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 25/11/2019 và ngày 26/11/2019.

- Địa điểm: Tại nơi có tài sản đấu giá.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá.

- Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/11/2019 đến 15 giờ 30 phút ngày 27/11/2019.

- Địa điểm: Tại trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày 11/11/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 27/11/2019.

- Đối với đất ở là đối tượng theo quy định tại Điều 55, Luật Đất đai 2013; Đối với đất thuê là đối tượng theo quy định tại Điều 56, Luật Đất đai 2013;

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đối tượng có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đăng ký đấu giá thông qua mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang và nộp đủ tiền đặt trước theo quy định.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá.

- Hình thức: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức: Trả giá lên.

6. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu (Người tham gia đấu giá tự chịu trách nhiệm trong việc ký tại các mép phong bì đựng phiếu).

- Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính bằng hình thức chuyển phát nhanh, nhận từ ngày 11/11/2019 đến 11 giờ 00 phút ngày 27/11/2019 (chậm nhất đến 11 giờ 00 phút ngày 27/11/2019 Trung tâm ký nhận phiếu trả giá của đơn vị bưu chính). Khách hàng chủ động liên hệ với Trung tâm để xác nhận Phiếu trả giá của mình.

Địa chỉ nhận: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Số 6, đường Chiến Thắng Sông Lô, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

- Nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Trụ sở UBND thành phố Tuyên Quang (Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang) từ ngày 11/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/11/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá đã trả.

- Thời gian: Hồi 07 giờ 30 phút, ngày 30/11/2019.

- Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang (Địa chỉ: Thôn 9, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại 02073.816.375 để được hướng dẫn.