Ngày 30/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2019 do NHNo và PTNT VN – CN Lào Cai II ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát. Địa chỉ: Số nhà 35, ngách 2, ngõ 35 phố Cát Linh phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (Chi nhánh Công ty: số 054, Đường Lê Đại Hành, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: NHNo và PTNT VN – CN Lào Cai II, địa chỉ: Số 005 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai

  3. Tên tài sản, giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

  3.1. Tài sản đấu giá gồm:

  3.1.1 Thửa đất thứ nhất

- Thửa đất số 34 mảnh trích đo TĐ 34-2015(475407-7-c).

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 01 thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Diện tích: 600,0 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm: 15.146.068.500 đồng (mười năm tỷ, một trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm tám mươi sáu ngàn, năm trăm đồng).

  3.1.2 Thửa đất thứ hai

- Địa chỉ thửa đất: Tổ 01 thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

- Diện tích: 1800 m2.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: 180,0 m2; Đất trồng cây hàng năm khác: 1620,0m2.

- Thời hạn sử dụng đất: Đất ở tại đô thị: lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác: Đến tháng 8/2032.

- Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Giá khởi điểm: 7.408.110.393 đồng (Bảy tỷ, bốn trăm lẻ tám triệu, một trăm mười ngàn, ba trăm chín mươi ba đồng).

  3.2. Tổng giá khởi điểm: 22.554.178.893 đồng (Hai mươi hai tỷ, lăm trăm năm mươi tư triệu, một trăm bảy mươi tám ngàn, tám trăm chín mươi ba đồng đồng).

  4. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

  - Thời gian: Trong 02 ngày, ngày 23/11/2019 và ngày 24/11/2019 (trong giờ hành chính).

  - Địa điểm xem tài sản: Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát – Chi nhánh tỉnh Lào Cai để đăng ký đi xem tài sản.

  5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ.

  - Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 19/11/2019 đến trước 16h30 ngày 29/11/2019 (trong giờ hành chính).

- Nộp hồ sơ đấu giá: Nộp hồ sơ đấu giá gửi qua đường bưu điện bằng thư đảm bảo về Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát – Chi nhánh tỉnh Lào Cai, địa chỉ: số 054, Đường Lê Đại Hành, phường Kim Tân, TP. Lào Cai trước 16h30 ngày 29/11/2019. Trường hợp khách hàng gửi hồ sơ chậm Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát sẽ không tiếp nhận hồ sơ đăng ký của khách hàng và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hồ sơ này.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu mua tài sản thì phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định theo theo thông báo đấu giá tài sản.

  6.1. Tiền bán hồ sơ: Được quy định tại Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài Chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.Với mức bán: 500.000đ / 01 hồ sơ

  6.2. Số tiền đặt trước và thời gian nộp tiền đặt trước:

  - Số tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

  - Thời gian nộp: Từ 8h đến 16h30 trong 03 ngày, ngày 27/11, ngày 28/11, và ngày 29/11/2019.

  - Hình thức nộp: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá tài sản nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản số: 8810201005389, mở tại Ngân hàng AGRIBANK – Chi nhánh Kim Tân đơn vị thụ hưởng Công ty Đấu giá Hợp danh OCD An Thuận Phát – Chi nhánh tỉnh Lào Cai.

  7. Hình thức đấu giá, phương thức trả giá:

  - Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

  - Phương thức trả giá: Trả giá lên.

8. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá tài sản:

  - Thời gian: Vào hồi 09h00’ ngày 30/11/2019 (Thứ bảy).

- Địa điểm: Tại công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát – Chi nhánh tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: số 054, Đường Lê Đại Hành, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

Mọi thông tin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát – Chi nhánh tỉnh Lào Cai (Địa chỉ: số 054, Đường Lê Đại Hành, phường Kim Tân, TP. Lào Cai).

Số điện thoại liên hệ: 0978 715 968 (chị Trúc) hoặc 0904 948 089 (anh Vinh).