Ngày 30/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam - Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam, 52B Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh – Khu phố 9, thị trấn Gio Linh (Tầng 3 – Trụ sở UBND huyện Gio Linh).

3. Thời gian, địa điểm công bố giá: Bắt đầu vào lúc 08h00, Ngày 30/11/2019, tại Hội trường UBND xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản: Quyền sử dụng 02 lô đất tại Khu phát triển điểm dân cư xã Gio Hòa, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, mức nộp tiền đặt trước:

* Giá khởi điểm: Lô 1: 158.000.000đ; Lô 2: 78.400.000đ.

* Tiền đặt trước: Lô 1: 20.000.000đ; Lô 2: 10.000.000đ.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

* Thời gian, hình thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 28/11/2019 đến ngày 29/11/2019, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam mở tại NHNo&PTNT huyện Gio Linh, tài khoản số 3905 201 005579 (Không thu tiền mặt tại nơi tổ chức đấu giá).

Khách hàng có nhu cầu tham gia bao nhiêu lô thì nộp tiền đặt trước tương ứng với số lô tham gia đấu giá

* Thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Kể từ ngày thông báo niêm yết đấu giá tài sản đến ngày 27/11/2019 tại UBND xã Gio Hòa, huyện Gio Linh hoặc Văn phòng Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (trong giờ hành chính).

* Điều kiện:

+ Hộ gia đình, Cá nhân khi đăng ký tham gia đấu giá phải xuất trình giấy CMND (kèm bản photo/hồ sơ).

+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam).

* Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá hợp danh Phương Nam.

7. Thời gian, địa điểm nộp phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá trực tiếp nộp phiếu trả giá vào thùng phiếu từ 28/11/2019 đến ngày 29/11/2019 (Buổi sáng: 07h30 – 11h00, Buổi chiều: 13h30 – 16h30) tại Hội trường UBND xã Gio Hòa (không thu qua đường bưu điện, trong trường hợp nộp phiếu trả giá thay phải có giấy ủy quyền). Khách hàng bỏ phiếu trả giá vào bì thư (theo mẫu của Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam) được dán kín, có chữ ký niêm phong tại các mép của bì thư.

Vậy, Công ty thông báo cho cá nhân có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Gio Linh, Điện thoại: 0233 3631717 hoặc Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam, Điện thoại: 0915 044 246.