Ngày 30/11/2018, đấu giá vật liệu thu hồi tại tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2018 do Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ (Địa chỉ: đường Nguyễn Tất Thành, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ)

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 30/11/2018 tại Nhà văn hóa khu 9 phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì.

3. Tài sản đấu giá: Vật liệu thu hồi (bao gồm sắt, thép, tôn lợp...) từ việc tháo dỡ các công trình nhà hội trường (nhà C), nhà B, phòng trung tâm ngoại ngữ, nhà ăn và nhà bảo vệ của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ nghệ thực hành Phú Thọ (chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

4. Giá khởi điểm: 67.911.000 đồng (Giá khởi điểm chưa bao gồm chi phí tháo dỡ công trình, chi phí vận chuyển, bốc xếp...(nếu có)).

Tiền đặt trước: 12.000.000 đồng

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 27/11/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.