Ngày 30/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

(BĐT) - Công ty đấu giá Hợp danh Biên Hòa thông báo bán đấu giá vào ngày 30/11/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ủy quyền như sau: