Ngày 30/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 51 thửa đất tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2018 do Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Buôn Đôn ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Buôn Đôn - Địa chỉ: Trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất gồm 51 thửa đất tại Lô A11, khu trung tâm huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cụ thể như sau: 

STT

Ký hiệu thửa đất

Diện tích/ thửa (m2)

Hệ số góc

Giá khởi điểm/đồng

Tiền đặt trước/đồng

I

Lô A11c

1

Từ thửa T1 đến thửa T6

150

1,00

84.000.000

16.800.000

2

Thửa T7

176

1,10

128.000.000

25.600.000

3

Thửa T8

160

1,00

90.000.000

18.000.000

4

Thửa T9

158

1,00

88.000.000

17.600.000

5

Thửa T10

156,70

1,00

88.000.000

17.600.000

6

Thửa T11

155

1,00

87.000.000

17.400.000

7

Thửa T12

153,70

1,00

86.000.000

17.200.000

8

Thửa T13

152

1,00

85.000.000

17.000.000

9

Thửa T14

163

1,10

134.000.000

26.800.000

10

Từ thửa T15 đến thửa T21

150

1,00

84.000.000

16.800.000

11

Thửa T22

213

1,10

197.000.000

39.400.000

12

Thửa T23

207

1,03

141.000.000

28.200.000

13

Thửa T24; T26

191

1,00

130.000.000

26.000.000

14

Thửa T25

202

1,00

137.000.000

27.400.000

15

Thửa T27

175

1,00

119.000.000

23.800.000

16

Thửa T28

158

1,00

107.000.000

21.400.000

17

Thửa T29

215

1,10

166.000.000

33.200.000

II

Lô A11d

1

ThửaT1; T2

161

1,00

76.000.000

15.200.000

2

Thửa T3

140,80

1,10

85.000.000

17.000.000

3

Thửa T4

155

1,00

73.000.000

14.600.000

4

Thửa T5

153,70

1,00

72.000.000

14.400.000

5

Thửa T6

152

1,00

71.000.000

14.200.000

6

Thửa T7

150

1,00

71.000.000

14.200.000

7

Thửa T8

149

1,00

70.000.000

14.000.000

8

Thửa T9

147,50

1,00

69.000.000

13.800.000

9

Thửa T10

146

1,00

69.000.000

13.800.000

10

Thửa T11

144

1,10

95.000.000

19.000.000

11

Thửa T12, T13

165

1,00

78.000.000

15.600.000

12

Thửa T14

183

1,00

86.000.000

17.200.000

13

Thửa T15

271

1,10

209.000.000

41.800.000

14

Thửa T16

193

1,00

120.000.000

24.000.000

15

Thửa T17

176,70

1,00

110.000.000

22.000.000

16

Thửa T18

160

1,00

99.000.000

19.800.000

17

Thửa T19

143

1,00

89.000.000

17.800.000

18

Thửa T20

163

1,00

101.000.000

20.200.000

19

Thửa T21

146

1,00

91.000.000

18.200.000

20

Thửa T22

227

1,10

162.000.000

32.400.000

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở;

- Thời hạn sử dụng đất: ổn định lâu dài.

- Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất.

4. Tổng giá khởi điểm: 5.055.000.000 đồng (Năm tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo đấu giá đến ngày 27/11/2018 tại các thửa đất đấu giá.

6. Tiền mua hồ sơ: 

STT

Giá trị quyền sử dụng đấttheo giá khởi điểm

Mức thu/đồng/hồ sơ

1

Từ 200 triệu đồng trở xuống

100.000

2

Từ trên 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

a) Thời gian, địa điểm: Từ ngày thông báo đến 17 giờ ngày 27/11/2018 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản;

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Các tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản đến Trung tâm để mua hồ sơ đấu giá, nộp tiền đặt trước, phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm giấy tờ tùy thân.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/11/2018, tại Hội trường Nhà văn hóa Trung tâm huyện Buôn Đôn.

9. Hình thức, Phương thức đấu giá:

a) Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

* Các nội dung khác được quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, đến liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: số 135 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại: 0262.3954464 để được hướng dẫn chi tiết./.