Ngày 30/11/2018, đấu giá quyền sử dụng 17 lô đất tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân thông báo tổ chức bán đấu giá tài sản vào ngày 30/11/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Là QSD 17 lô đất ở tại MBQH khu dân cư xã Thọ Vực.

2. Phí tham gia đấu giá: 200.000 đồng/ hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm, thu hồ sơ và thu tiền đặt trước:

- Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 27/11/2018 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: UBND xã Thọ Vực và Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân.

- Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản Công ty: Từ ngày 26/11/2018 đến 28/11/2018 (trong giờ hành chính).

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá: Thời gian lúc 08h00 sáng Thứ 6, ngày 30/11/2018. Địa điểm tổ chức: UBND xã Thọ Vực.

Khách hàng muốn biết chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân. Số điện thoại: 0919.548.822.