Ngày 30/10/2018, đấu giá tài sản vật tư công cụ dụng cụ thanh lý tại TP. Hồ Chí Minh

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo mời tham gia đấu giá tài sản vật tư công cụ dụng cụ thanh lý vào ngày 30/10/2018 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Tài sản vật tư công cụ dụng cụ thanh lý.

Giá khởi điểm của tài sản: 47.150.000 đồng. Chưa bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 27/10/2018 (trong giờ hành chính).

Thời hạn xem tài sản: Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 23/10/2018.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/10/2018, ngày 26/10/2018 và ngày 29/10/2018. Số tiền đặt trước: 4.715.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 30/10/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 028. 22 455 120.