Ngày 30/10/2018, đấu giá tài sản cố định, vật tư thiết bị thanh lý tại TP. Hồ Chí Minh

(BĐT) - Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn thông báo mời tham gia đấu giá vào ngày 30/10/2018 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn. Địa chỉ: Số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh.

Tài sản đấu giá: Tài sản cố định, vật tư thiết bị thanh lý.

Giá khởi điểm: 1.303.129.950 đồng. Giá chưa bao gồm thuế GTGT.

Thời hạn bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 15/10/2018 đến ngày 27/10/2018.

Thời gian xem tài sản: Từ ngày 23/10/2018 đến ngày 25/10/2018.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 25/10/2018; ngày 26/10/2018 vào ngày 29/10/2018. Số tiền đặt trước: 130.300.000 đồng.

Tổ chức đấu giá: Ngày 30/10/2018.

Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mọi tổ chức có đủ điều kiện theo luật định mua hồ sơ, nộp hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá tại Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn.

Địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá và đấu giá: Công ty CP Bán đấu giá Lam Sơn, số 111A Tân Sơn Nhì, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú, TP.HCM. ĐT: 028. 22 455 120.