Ngày 29/9/2018, đấu giá Dây chuyền sản xuất giấy Carton tại Tuyên Quang

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/9/2018 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Yên ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Dây chuyền sản xuất giấy Carton sóng đã qua sử dụng. Giá khởi điểm: 833.830.000 đồng. Tiền đặt trước: 45.000.000 đồng. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

2. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00, ngày 26/9/2018 tại Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Hai ngày liên tục, ngày 25/9 đến 16h00, ngày 26/9/2018 tại điểm tập kết tài sản của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Yên.

4. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/9 đến ngày 28/9 nộp tiền vào tài khoản số 2700201006642 của Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ mở tại Agribank Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định.

- Cách thức: Làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 09h00, ngày 29/9/2018 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Yên.

7. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết  liên hệ: Công ty Hợp danh Đấu giá tài sản Phú Thọ. Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103.842.215.