Ngày 29/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 70.278,2 m2 đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu nhà ở đô thị Đồng Nhà Lạnh (Dưới), thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao.

2. Vị trí: Khu Đồng Nhà Lạnh (dưới), TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ.

3. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án theo quy hoạch giai đoạn 1 là 70.278,2 m2. Bao gồm:

- Đất ở tại đô thị: 43.112,8 m2 (đất nhà ở liền kề 4.950,7 m2 và đất nhà ở biệt thự 38.162,1 m2)

- Đất giao thông: 21.882,2 m2

- Đất thủy lợi: 1.856,4 m2

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 1.215,0 m2

- Đất công trình công cộng khác: 2.211,8 m2

4. Mục đích dụng đất đấu giá: Đất ở tại đô thị: 43.112,8 m2

5. Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở. Đối với diện tích đất khng đấu giá (giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác, đất sinh hoạt cộng đồng) chủ dự án được Nhà nước giao khng thu tiền để thực hiện dự án, sau khi hoàn thành dự án sẽ bàn giao lại cho địa phương để quản lý, sử dụng.

6. Thời hạn sử dụng đất đấu giá: Lâu dài

7. Giá khởi điểm: 45.153.000.000 đồng.

8. Tiền đặt trước: 9.000.000.000 đồng

9. Tiền bán hồ sơ: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 07/08/2019 đến 16h00 ngày 26/08/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản, thẩm định điều kiện đấu giá:

- Xem tài tài sản: Từ 15/08/2019 đến 16h00 ngày 16/08/2019 tại vị trí khu đất thực hiện dự án.

- Nộp hồ sơ thẩm định điều kiện đấu giá: Từ ngày 07/08/2019 đến 16h00 ngày 22/08/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

- Thẩm định điều kiện đấu giá: Từ ngày 23/08/2019 đến ngày 28/08/2019 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

12. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 26/08 đến 28/08/2019, nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 18001011222668, mở tại MSB Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

13. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, có ngành nghề kinh doanh phù hợp, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luât Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện, nộp tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Từ ngày 07/08/2019 đến 16h00 ngày 26/08/2019, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

14. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào 09h30 ngày 29/08/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

15. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ.

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THỜI GIAN ĐẤU GIÁ

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ Thông báo đính chính thời gian đấu giá, nội dung như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu nhà ở đô thị Đồng Nhà Lạnh (Dưới), thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao.

2. Vị trí: Khu Đồng Nhà Lạnh (dưới), TT Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ.

3. Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án: Tổng diện tích khu đất thực hiện dự án theo quy hoạch giai đoạn 1(một) là 70.278,2 m2. Bao gồm:

- Đất ở tại đô thị: 43.112,8 m2 (đất nhà ở liền kề 4.950,7 m2 và đất nhà ở biệt thự 38.162,1m2)

- Đất giao thông: 21.882,2 m2

- Đất thủy lợi: 1.856,4 m2

- Đất sinh hoạt cộng đồng: 1.215,0 m2

- Đất công trình công cộng khác: 2.211,8 m2

4. Mục đích sử dụng đất đấu giá: Đất ở tại đô thị: 43.112,8 m2

5. Hình thức sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở. Đối với diện tích đất khng đấu giá (giao thông, thủy lợi, công trình công cộng khác, đất sinh hoạt cộng đồng) chủ dự án được Nhà nước giao không thu tiền để thực hiện dự án, sau khi hoàn thành dự án sẽ bàn giao lại cho địa phương để quản lý, sử dụng.

6. Thời hạn sử dụng đất đấu giá: Lâu dài

7. Giá khởi điểm: 45.153.000.000 đồng.

8. Tiền đặt trước: 9.000.000.000 đồng

9. Tiền bán hồ sơ: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

10. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00 ngày 27/08/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

11. Thời gian, địa điểm xem tài sản, thẩm định điều kiện đấu giá:

- Xem tài tài sản: Từ 15/08/2019 đến 16h00 ngày 16/08/2019 tại vị trí khu đất thực hiện dự án.

- Nộp hồ sơ thẩm định điều kiện đấu giá: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00 ngày 23/08/2019 tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

- Thẩm định điều kiện đấu giá: Từ ngày 26/08/2019 đến ngày 29/08/2019 (Trong giờ hành chính) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ.

12. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 27/08 đến 29/08/2019, nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 18001011222668, mở tại MSB Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

13. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, có ngành nghề kinh doanh phù hợp, thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luât Đất đai 2013 và đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều kiện, nộp tiền đặt trước, hồ sơ đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Từ ngày 08/08/2019 đến 16h00 ngày 27/08/2019, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

14. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào 09h30 ngày 30/08/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ.

15. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (không hạn chế số vòng)tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ.