Ngày 29/8/2019, đấu giá quyền sử dụng 10 lô đất tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất - Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bù Đăng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do UBND Huyện Bù Đăng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí. Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: UBND Huyện Bù Đăng. Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ dân phố Hòa Đồng, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

3. Tên, địa chỉ người được ủy quyền bán đấu giá tài sản: Trung tâm phát triển quỹ đất - Phòng tài nguyên và môi trường huyện Bù Đăng. Địa chỉ: Quốc lộ 14, Tổ dân phố Hòa Đồng, Thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

4. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: từ 07 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút ngày 29/8/2019 tại Hội trường UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

5. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 10 (mười) lô đất thuộc khu dân cư hai bên đường D1 nối dài (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt) Tổ dân phố Đức Lập, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước và Quyền sử dụng đất khu đất Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (cũ), Thôn Bom Bo, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

*Mô tả tài sản:

Tài sản 1: Quyền sử dụng 10 (mười) lô đất thuộc khu dân cư hai bên đường D1 nối dài (đoạn từ đường Lê Quý Đôn đến đường Lý Thường Kiệt) Tổ dân phố Đức Lập, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

- Tổng diện tích: 1.827,9 m2

- Tài sản gắn liền với đất: Không có tài sản gắn liền với đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

Tài sản 2: Quyền sử dụng đất khu đất Trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đăng (cũ), Thôn Bom Bo, Xã Bình Minh, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

- Tổng diện tích: 6.213,60 m2

- Tài sản gắn liền với đất: Có tài sản gắn liền với đất, cụ thể:

+ Nhà làm việc (cấp công trình: 4), diện tích xây dựng 300m2, xây dựng năm 1992, sửa chữa nâng cấp năm 2010.

+ Nhà ở tập thể (nhà bán kiên cố), diện tích xây dựng 160m2, xây dựng năm 1992, sửa chữa nâng cấp năm 2010.

+ Vật kiến trúc: Cổng ra vào, giếng nước khoan, nhà vệ sinh.

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở nông thôn

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

6. Giá khởi điểm:

* Bán riêng lẻ từng lô 

STT

Kí hiệu lô đất

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm (đồng)

Tiền Đặt trước (đồng)

1

C3

425

150,0

638.736.000

127.747.000

2

C4

426

150,0

638.736.000

127.747.000

3

C47

400

150,0

709.706.000

141.941.000

4

C48

399

150,0

709.706.000

141.941.000

5

C49

398

150,0

709.706.000

141.941.000

6

C50

397

150,0

709.706.000

141.941.000

7

C51

396

150,0

709.706.000

141.941.000

8

E26

485

250,4

1.066.263.000

213.252.000

9

E27

486

243,5

1.036.881.000

207.376.000

10

E30

489

284,0

1.343.710.000

268.742.000

11

Quyền sử dụng đất khu đất trụ sở Ban quản lý rừng phòng hộ

6.213,60

4.619.890.000

923.978.000

Tổng cộng

8.041,5

12.892.746.000

2.578.547.000

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí

+ Số tài khoản: 127000066303 Tại Vietinbank – Chi nhánh Bình Phước

+ Nội dung: “Họ và tên người tham gia đấu giá” đấu giá lô “kí hiệu lô” nộp tiền đặt trước.

Ví dụ: Nguyễn Văn A đấu giá lô C6, C5 nộp tiền đặt trước

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính từ ngày 26/82019 đến hết ngày 28/8/2019 (tính thời điểm ngân hàng báo có vào tài khoản).

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 13/8/2019 đến hết ngày 16/8/2019

- Địa điểm: nơi tài sản tọa lạc

8. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 13/8/2019 đến hết ngày 26/8/2019 tại 03 địa điểm sau:

+ Văn phòng đại diện tại Bình Phước của Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí; Địa chỉ: Số 480 Đường ĐT 741, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất Huyện Bù Đăng; Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

+ Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí; Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Giá bán hồ sơ theo quy định

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá tại đâu thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá tại nơi đó.

9. Đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 13/8/2019 đến hết ngày 26/8/2019 tại 03 địa điểm sau:

+ Văn phòng đại diện tại Bình Phước của Công ty Đấu giá Hợp danh Thịnh Trí; Địa chỉ: Số 480 Đường ĐT 741, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

+ Trung tâm Phát triển quỹ đất Huyện Bù Đăng; Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thị trấn Đức Phong, Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước

+ Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí; Địa chỉ: Tầng 1, 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Người tham gia đấu giá cần tìm hiểu rõ những vấn đề liên quan đến tài sản đấu giá, tìm hiểu kỹ về hiện trạng tài sản và hồ sơ pháp lý tài sản đấu giá, hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm và rủi ro phát sinh của việc mua tài sản đấu giá, đồng thời cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện sau khi trúng đấu giá.

- Người tham gia đấu giá phải chấp nhận rủi ro và tự chịu chi phí trong trường hợp cuộc đấu giá bị ngừng trong trường hợp bất khả kháng hoặc do yêu cầu của người có tài sản hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người tham gia đấu giá.

- Tài sản được bán đấu giá theo số liệu trên giấy tờ hiện nay, trong trường hợp số liệu thực tế khác biệt so với số liệu giấy tờ thì người trúng đấu giá tự chịu trách nhiệm, rủi ro và chi phí.

- Người trúng đấu giá tự chịu mọi rủi ro, tổn thất, trách nhiệm và các chi phí phát sinh trong quá trình bàn giao tài sản trúng đấu giá.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.