Ngày 29/8/2019, đấu giá lô xe ô tô tại tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Kho bạc Nhà nước Đắk Nông ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

2. Bên có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Đắk Nông. Địa chỉ: Số 86, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa, Đắk Nông

II. Nội dung: Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, phí hồ sơ, bước giá:

1.1 Tài sản đấu giá

Xe ô tô nhãn hiệu FORD đã qua sử dụng:

+ Biển kiểm soát 48A-0085; Màu sơn: Đen; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Năm sản xuất: 2004; nước sản xuất: Ucraina; Năm sử dụng: 2004; Số loại: LASERGHIAAT; Số máy: FP934767; Số khung: RNC4S05072

+ Hồ sơ: Đăng ký xe ô tô Ford số 0000581 ngày 20/12/2004 Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đăk Nông cấp; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 0861663 ngày 13/7/2016, có hiệu lực đến hết ngày 12/7/2017.

Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 0861663 ngày 13/7/2016, có hiệu lực đến hết ngày 12/7/2017.

+ Hiện trạng: xe ngoại quan cũ, nội thất xe cũ kỹ, ẩm mốc, 04 lốp mòn nhiều, xe để lưu kho không còn hoạt động, cần sửa chữa, phục hồi mới hoạt động.

1.2. Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA:

+ Biển kiểm soát 47C-2293; Màu sơn: Xám; Số chỗ ngồi: 05 chỗ; Năm sản xuất: 2000; nước sản xuất: Việt Nam; Năm sử dụng: 2001; Số loại: COROLLA AE111; Số máy: AJ027237; Số khung: AE111-9572265.

+ Hồ sơ: Đăng ký xe ô tô Toyota số A0011411 ngày 06/01/2001 do Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đăk Lăk cấp; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số KC 0857500 ngày 22/9/2016, có hiệu lực đến hết ngày 21/3/2017;

Hiện trạng: xe ngoại quan cũ, nội thất xe cũ kỹ, ẩm mốc, 04 lốp mòn và nứt, các cụm chức năng hao mòn nhiều, xe để lưu kho không còn hoạt động, cần sửa chữa, phục hồi mới hoạt động

1.2 Giá khởi điểm:

- Xe ô tô Ford biển kiểm soát 48A-0085: 112.708.000 đồng (Một trăm mười hai triệu bảy trăm lẻ tám nghìn đồng).

- Xe ô tô Toyota biển kiểm soát 47C-2293: 72.318.000 đồng (Bảy mươi hai triệu ba trăm mười tám nghìn đồng)

1.3 Tiền đặt trước: 15% giá khởi điểm.

1.4 Tiền bán hồ sơ:

Xe ô tô Ford: 200.000 đồng/hồ sơ.

Xe ôtô Toyota: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Bước giá tối thiểu:

Xe ô tô Ford: 3.000.000 đồng.

Xe ôtô Toyota: 2.000.0000 đồng.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Thời gian xem tài sản: từ ngày 13/8/2019 đến ngày 16/8/2019. Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 12/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/8/2019.

- Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký: Từ ngày 12/8/2019 đến 17 giờ 00 phút ngày 26/8/2019.

- Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Điều kiện đăng ký: Người đăng ký đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định tại Luật đấu giá và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Cách thức đăng ký: Cá nhân, tổ chức có nhu cầu trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông mua hồ sơ tham gia đấu giá và hoàn tất các thủ tục các thủ tục sau:

- Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản do Trung tâm phát hành (theo mẫu)

- Nộp các giấy tờ liên quan đến việc tham gia đấu giá, cụ thể:

- Đối với cá nhân:

+ Bản photo Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Hộ khẩu có chứng thực.

+ Giấy ủy quyền được công chứng, chứng thực theo quy định đối với trường hợp cá nhân, chủ hộ gia đình ủy quyền người khác thay mặt mình đăng ký, tham gia đấu giá.

- Đối với tổ chức:

+ Bản photo Giấy đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân người đại diện theo pháp luật có chứng thực.

+ Giấy ủy quyền người đại diện tham gia đấu giá (trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của tổ chức không trực tiếp tham gia cuộc đấu giá); Bản photo Chứng minh nhân dân của người được ủy quyền có chứng thực;

* Lưu ý: Trong trường hợp cá nhân, tổ chức cung cấp bản photo giấy Chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh mà chưa chứng thực thì kèm theo bản chính để đối chiếu.

Người được ủy quyền chỉ được nhận ủy quyền của một cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá tài sản.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 29/8/2019.

- Địa điểm đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông.

- Hình thức đấu giá: bằng lời nói theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 và Điều 41 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; để cá nhân, tổ chức được biết./.