Ngày 29/8/2019, đấu giá gỗ các loại và phương tiện hết hạn sử dụng tại tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Đăk Pơ ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Đak Pơ. Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Đấu giá Gỗ các loại và phương tiện hết hạn sử dụng (cắt bán phế liệu) vi phạm hành chính tịch thu trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể:

Lâm sản Gồm 18,604 m3 Gỗ tròn, xẻ các loại; 323 kg Cành nhánh, gốc, rễ nhóm 1.

Phế liệu gồm 01 xe độ chế khối lượng 2.500 kg.

Tổng giá khởi điểm của lô tài sản: 50.879.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu tám trăm bảy mươi chín ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ;

Thời gian xem tài sản: Ngày 19/08/2019 và 20/08/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 07/08/2019 đến 16 giờ 00’ ngày 26/08/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 26/08/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 28/08/2019.(Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc bán đấu giá.(Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm công bố giá đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29/08/2019

Địa điểm: Tại Hội trường Hạt Kiểm Lâm huyên Đak Pơ.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.