Ngày 29/8/2019, đấu 14,222 m3 gỗ tròn và gỗ xẻ hộp các loại tại tỉnh Khánh Hòa

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/8/2019 do Hạt kiểm lâm Cam Ranh ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: Số 77 đường 23/10, phường Phương Sơn, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

2. Người có tài sản đấu giá: Hạt kiểm lâm Cam Ranh. Địa chỉ: Số 2605 Hùng Vương, phường Ba Ngòi, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

3.1. Tài sản đấu giá: 14,222 m3 gỗ tròn và gỗ xẻ hộp các loại.

Đặc điểm của tài sản: 

STT

Quyết định xử lý

Tên và nhóm gỗ

Khối lượng
(m
3)

Chất lượng
còn lại

Ghi chú

Số

Ngày

I

Nhóm gỗ tròn thông thường

1

11/QĐ-TTTVPT

19/10/2018

Giẻ (V)

1,056

70%

Gỗ để ở kho bãi ngoài trời nên đầu và thân gỗ rạn nứt thành khe do chênh lệch nhiệt độ ngày đêm, mưa nắng; mối mọt.

II

Nhóm gỗ xẻ hộp thông thường

1

12/QĐ-TTTVPT

19/10/2018

Ké (V)

0,875

85%

Đầu và thân gỗ rạn nứt nhiều.

2

02/QĐ-XPVPHC

11/01/2019

Lim vàng (V)

0,811

90%

Đầu và thân gỗ rạn nứt ít.

3

05/QĐ-TTTVPT

29/3/2019

Dầu trắng (V)

0,374

90%

Đầu và thân gỗ rạn nứt ít.

Dầu đỏ (V)

1,426

90%

Đầu và thân gỗ rạn nứt ít.

Bời lời (V)

0,241

85%

Đầu và thân gỗ rạn nứt nhiều.

Chò xót (V)

1,160

90%

Đầu và thân gỗ rạn nứt ít.

Giẻ (V)

0,234

90%

Đầu và thân gỗ rạn nứt ít.

4

09/QĐ-XPVPHC

25/4/2019

Chòxót (V)

0,847

90%

Đầu và thân gỗ rạn nứt ít.

5

12/QĐ-TTTVPT

22/5/2019

Chò xót (V)

0,423

90%

Đầu và thân gỗ rạn nứt ít.

Dái ngựa (V)

1,391

90%

6

13/QĐ-TTTVPT

10/6/2019

Chò xót (V)

1,028

90%

Dái ngựa (V)

2,662

90%

7

14/QĐ-TTTVPT

24/6/2019

Chòxót (V)

0,968

90%

Dái ngựa (V)

0,726

90%

Tổng cộng

14,222

3.2 Giá khởi điểm: 64.819.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi bốn triệu, tám trăm mười chín ngàn đồng). Giá trên không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Tài sản được bán theo hiện trạng và bàn giao tại nơi có tài sản. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 22/8/2019 đến ngày 23/8/2019 (trong giờ hành chính), tại Hạt Kiểm lâm Cam Ranh.

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/8/2019 đến 16 giờ 00 ngày 26/8/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng / 1 hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 10.000.000 đồng/ 1 hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Trong thời hạn mà Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa đã thông báo, người tham gia đấu giá phải mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/8/2019 đến 16 giờ 00 phút ngày 26/8/2019 (trong giờ hành chính), tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

7.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 26/8/2019, 27/8/2019 và 28/8/2019. Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được xác định có trong tài khoản của Trung tâm, hạn chót đến ngày 28/8/2019.

7.4. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

Số tài khoản: 4700211.000135 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

7.5. Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm có :

+ Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu của Trung tâm);

+ Chứng minh nhân dân/ Thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đăng ký (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh hoặc quyết định thành lập (đối với cơ quan, tổ chức) (nộp bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của người hoặc cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật (nếu có).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút, ngày 29/8/2019 tại Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

9. Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá:

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

10. Những thông tin cần thiết khác:

Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Số tiền trúng đấu giá còn lại phải được thanh toán trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hoà – 77 đường 23 tháng 10, phường Phương Sơn, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điện thoại (0258) 3829213./.