Ngày 29/7/2019, đấu giá sản phẩm sau khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng dự án JIBIC tại tỉnh Thừa Thiên Huế

(BĐT) - Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương phối hợp với Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị tổ chức đấu giá sản phẩm sau khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng dự án JIBIC để trồng bổ sung cây bản địa 2019, vào ngày 29/7/2019 cụ thể như sau:

I. Giới thiệu tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

1. Tài sản đấu giá: Bên A giao cho bên B tổ chức đấu giá tài sản là sản phẩm sau khai thác tỉa thưa gỗ rừng trồng dự án JIBIC để trồng bổ sung cây bản địa năm 2019 của Ban Quản lý rừng trồng phòng hộ Sông Hương, cụ thể như sau: 

Stt

Phân loại gỗ

ĐVT

Khối lượng

1

Gỗ nguyên liệu dăm

m3

645,665

-

Cấp kính < 16cm

2

Gỗ gia dụng

m3

1.542

-

Cấp kính 16 -18 cm

m3

6,127

-

Cấp kính> 18 – 22 cm

m3

106,870

-

Cấp kính > 22 – 26 cm

m3

278,164

-

Cấp kính > 26 cm

m3

1.150,539

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

a. Giá khởi điểm tài sản: 3.131.035.000 đồng (Ba tỷ một trăm ba mươi mốt triệu không trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm trên là giá tại bãi tiêu thụ, chưa bao gồm chi phí bốc dỡ, vận chuyển tài sản ra khỏi hiện trường.

b. Tiền đặt trước: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng)

c. Tiền ký quỹ: 50.000.000 đồng ( Năm mươi triệu đồng chẵn)

Tiền ký quỹ: là khoản tiền mặt mà người mua được tài sản bán đấu giá (người trúng đấu giá) phải nộp tại Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương và sẽ được hoàn trả đủ 100% ngay sau khi hai bên đi kiểm tra hiện trường, nghiệm thu đã bốc dỡ, vận chuyển tài sản khỏi bãi tiêu thụ.

II. TIỀN MUA HỒ SƠ ĐẤU GIÁ, BƯỚC GIÁ:

1. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ

2. Bước giá: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)

III. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ:

Các tổ chức, cá nhân trong nước được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực tài chính để đăng ký tham gia đấu giá;

- Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành.

- Phải thực hiện đầy đủ các thủ tục hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (chi tiết được ghi trong mẫu đơn được phát hành) và nộp các khoản tiền đặt trước, phí tham gia đấu giá theo quy định.

IV. THỜI GIAN THAM KHẢO, CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ, MUA, NỘP HỒ SƠ ĐẤU GIÁ VÀ NHẬN TIỀN ĐẶT TRƯỚC:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 15/07/2019 đến 16h30 ngày 23/07/2019 tại khoảnh 1,2, Tiểu khu 141, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Khách hàng có nhu cầu xem tài sản thì liên hệ Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương để được bố trí đưa đi xem tài sản trực tiếp.

2. Thời gian, địa điểm tham khảo, mua, nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h30 ngày 26/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

3. Cách thức Đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo cho đến 16h30 ngày 26/07/2019 tại Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

5. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 24/07/2019 đến 16h30 ngày 26/07/2019.

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị:

- Số tài khoản: 55110003443345 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thừa Thiên Huế.

- Số tài khoản: 0161001697979 tại Ngân hàng TMCP ngoại thương VN – CN Huế.

- Số tài khoản: 118000137557 tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ:

Thời gian tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 29/07/2019.

Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị.

VI. HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ, PHƯƠNG THỨC ĐÁU GIÁ, GIAO NHẬN HÀNG HÓA :

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng cách bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế vòng đấu tối đa, liên tục cho đến khi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp, người có mức giá trả cao nhất là người trúng đấu giá.

2. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

3. Giao nhận hàng hóa: Theo tiến độ khai thác tỉa thưa của bên bán.

VII. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ:

- Ban Quản lý Rừng phòng hộ Sông Hương; Số 136 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế; Điện thoại: 0234.3525297.

- Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị - Tầng 7, 78 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố Huế, Số điện thoại: 02343.895.995, Website:chuoigiatri.com.vn.