Ngày 29/7/2019, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/7/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức; địa chỉ: Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 15 lô đất thuộc khu dân cư thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá 

STT

ký hiệu lô đất

Diện tích lô đất (m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Tiền mua hồ sơ tham gia (đồng/hồ sơ)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

Thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng

1

Lô số 06

111,7

212.230.000

200.000

31.000.000

1.000.000

2

Lô số 07

100,5

170.850.000

100.000

25.000.000

1.000.000

3

Lô số 08

105,4

179.180.000

100.000

26.000.000

1.000.000

4

Lô số 09

110,3

187.510.000

100.000

28.000.000

1.000.000

5

Lô số 10

115,2

195.840.000

100.000

29.000.000

1.000.000

6

Lô số 11

120,3

204.510.000

200.000

30.000.000

1.000.000

7

Lô số 12

125,2

212.840.000

200.000

31.000.000

1.000.000

8

Lô số 13

130,2

221.340.000

200.000

33.000.000

1.000.000

9

Lô số 14

133,1

266.200.000

200.000

39.000.000

1.000.000

10

Lô số 18

103,5

124.200.000

100.000

18.000.000

1.000.000

11

Lô số 19

103,5

124.200.000

100.000

18.000.000

1.000.000

12

Lô số 20

103,5

124.200.000

100.000

18.000.000

1.000.000

13

Lô số 21

103,5

124.200.000

100.000

18.000.000

1.000.000

14

Lô số 22

103,5

124.200.000

100.000

18.000.000

1.000.000

15

Lô số 23

102,2

204.400.000

200.000

30.000.000

1.000.000

Tổng cộng

1.671,6

2.675.900.000

2.100.000

392.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính) tại thực địa 15 lô đất thuộc Khu dân cư thôn Mỹ Khánh, xã Đức Thắng, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức hoặc UBND xã Đức Thắng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm:

4.1. Thời gian địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại UBND xã Đức Thắng: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính).

4.2. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

4.3. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; bản sao Sổ Hộ khẩu, Giấy Chứng minh nhân dân, Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; giấy ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 24/7/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 26/7/2019 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vào số: 4506201002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 29/7/2019 tại Hội trường UBND xã Đức Thắng.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mộ Đức hoặc Trung tâm - địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.