Ngày 29/12/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2019 do UBND huyện Yên Lập ủy quyền như sau:

Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, tổ 16C khu 9, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 20 ô đất tại khu Minh Phúc, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- Diện tích: Từ 125,0m2 ÷ 255,0m2/ô.

- Giá khởi điểm: Từ 1.800.000đ/m2 đến 2.000.000đ/m2.

- Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đồng/hồ sơ.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lập (Địa chỉ: TT Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ),

3. Bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 26/12/2019 tại UBND xã Đồng Lạc và Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Yên Lập.

- Tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 26/12/2019 tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Yên Lập.

4. Thời gian, địa điểm xem hiện trạng: Liên tục 2 ngày: Từ ngày 09/12 và 10/12/2019 (Trong giờ hành chính) tại vị trí khu đất đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Điều kiện: Theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện về tài chính, không vi phạm pháp luật, nộp đủ tiền đặt trước và nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định.

- Cách thức: Từ ngày thông báo đến 16h00 ngày 26/12/2019 nộp hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Yên Lập.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 29/12/2019 tại UBND xã Đồng Lạc.

7. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 50 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

8. Phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 25/12/2019 đến 16h00 ngày 27/12/2019 nộp tiền vào tài khoản số 2716201003966 mở tại Agribank Yên Lập của Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Phòng TC-KH huyện Yên Lập; UBND xã Đồng Lạc. 

DANH SÁCH QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐẤU GIÁ

Dự án: Khu Minh Phúc, xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

STT

Ô đất

Diện tích

Gía khởi điểm

Thành tiền

Bước giá

Tiền bán hồ sơ

Tiền đặt trước

Ghi chú

(m²)

(đ/m²)

(đồng)

(đồng/m²)

(đồng)

(đồng)

2.630,0

5.209.000.000,0

1.000.000.000,0

-

1

Ô số 1

255,0

1.800.000

459.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

2

Ô số 2

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

3

Ô số 3

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

4

Ô số 4

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

5

Ô số 5

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

6

Ô số 6

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

7

Ô số 7

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

8

Ô số 8

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

9

Ô số 9

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

10

Ô số 10

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

11

Ô số 11

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

12

Ô số 12

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

13

Ô số 13

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

14

Ô số 14

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

15

Ô số 15

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

16

Ô số 16

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

17

Ô số17

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

18

Ô số 18

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

19

Ô số 19

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0

20

Ô số 20

125,0

2.000.000

250.000.000,0

50.000

200.000

50.000.000,0