Ngày 29/12/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) tổ chức đấu giá QSD đất trên địa bàn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ vào ngày 29/12/2018 như sau:

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Thanh Ba (Địa chỉ: TT Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ).

2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h00’ ngày 29/12/2018 tại Trung tâm văn hóa thể thao & du lịch huyện Thanh Ba.

3. Tài sản đấu giá:

- Quyền sử dụng 19 ô đất tại thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba.

- Quyền sử dụng 23 ô đất tại xã Đồng Xuân, huyện Thanh Ba.

- Quyền sử dụng 20 ô đất tại xã Võ Lao, huyện Thanh Ba.

- Quyền sử dụng 14 ô đất tại xã Quảng Nạp, huyện Thanh Ba.

- Quyền sử dụng 23 ô đất tại xã Đông Thành, huyện Thanh Ba.

- Quyền sử dụng 13 ô đất tại xã Yển Khê, huyện Thanh Ba.

- Quyền sử dụng 02 ô đất tại xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba.

- Quyền sử dụng 31 ô đất tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Ba.

- Quyền sử dụng 03 ô đất tại xã Đỗ Xuyên, huyện Thanh Ba.

(Có danh sách chi tiết kèm theo)

4. Diện tích mỗi ô: Từ 91,9m2 ÷ 686,0m2.

5. Giá khởi điểm: Từ 600.000đ/m2 đến 14.000.000đ/m2.

6. Tiền đặt trước: Từ 20.000.000đ/hồ sơ đến 1.900.000.000đ/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 26/12/2018 (Trong giờ hành chính) khách hàng đủ điều kiện theo điều 38 Luật Đấu giá Tài sản 2016, đủ điều kiện tài chính, không vi phạm phát luật, nộp tiền đặt trước và nộp hồ sơ đấu giá đúng thời gian quy định, làm các thủ tục và đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại UBND các xã ; Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Thanh Ba hoặc Công ty Hợp danh đấu giá tài sản Phú Thọ.

* Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính)

- Công ty Hợp danh Đấu giá Tài sản Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215 .

- Phòng TC-KH, phòng TNMT huyện Thanh Ba; UBND các xã, thị trấn.