Ngày 29/12/2018, đấu giá quyền sử dụng 17.783 m2 đất tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/12/2018 do Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai ủy quyền như sau:

Tài sản bán đấu giá: quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở đối với các thửa đất trên địa bàn thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Păh. Địa chỉ: Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị thực hiện tổ chức bán đấu giá: Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thông tin về các lô đất đưa ra bán đấu giá quyền sử dụng đất:

- Tổng số lô đất, diện tích đất bán đấu giá: 84 lô với tổng diện tích: 17.783 m2 (kèm theo danh sách chi tiết).

- Loại đất, thời hạn sử dụng: Đất ở ; sử dụng lâu dài.

- Địa chỉ đất đấu giá: Khu quy hoạch dọc đường Phan Đình Phùng ( Nối dài), thị trấn Phú Hòa, tỉnh Gia Lai.

- Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. 

TT

Vị trí, địa điểm

lô đất đấu giá

Loại đất

đấu giá

số lô đất đấu giá

diện tích đất đấu giá (m2)

Giá khởi điểm (đ)

1

2

3

4

5

6

Khu QH điều chỉnh chi tiết xây dựng đường Phan Đình Phùng ( nối dài), thị trấn Phú Hòa

1

Dãy C

Đất ở đô thị

30Lô (Từ lô 1C đến lô 30C)

5.422,75

3.276.037.500

2

Dãy D

Đất ở đô thị

32 Lô (Từ lô 1D đến lô 32D)

5.760,25

3.479.162.500

3

Dãy E

Đất ở đô thị

12Lô (Từ lô E03 đến lô E05; từ lô E10 đến lô E13; lô E16; lô E17; từ lô E19 đến lô E21)

3.600

2.160.000.000

4

Dãy F

Đất ở đô thị

10 Lô (lô F8; F10; F11; từ lô F13 đến lô F19)

3.000

1.800.000.000

Tổng cộng

84Lô

 

17.783

10.715.200.000

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 11 giờ, ngày 19/12/2018. Xem trực tiếp tại các lô đất bán đấu giá (trong giờ hành chính)

Thời gian, địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/12/2018 (trong giờ hành chính) tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Đ/c: 239A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá: 10.715.200.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ bảy trăm mười lăm triệu hai trăm ngàn đồng).

Tiền phí đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền phí đăng ký tham gia đấu giá: Giá khởi điểm từ 200 triệu đồng trở xuống là 100.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng thửa đất tham gia đấu giá

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp Đơn đăng ký kèm theo giấy tờ có liên quan (cá nhân đăng ký: kèm theo CMND pho to; Hộ khẩu; Doanh nghiệp đăng ký: kèm theo giấy đăng ký kinh doanh pho to và đơn đăng ký phải đóng dấu doanh nghiệp), nộp phí đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước theo quy định (Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá).

Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá. Phương thức trả giá lên.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, thứ bảy ngày 29/12/2018. Địa điểm: Trụ sở UBND thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh.

Trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu biết để đăng ký tham gia. Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai (ĐT: 02693.887.339) hoặc Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Chư Păh.