Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh An Gia thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự TP. Long Xuyên ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh An Gia.

2. Tài sản đấu giá: Tại khóm Đông Thạnh, P. Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. DT: 199,8 m2 đất ODT và tài sản trên đất, gồm: Nhà ở (DTS: 50,45 m2), nhà vệ sinh và mái che. Giá khởi điểm 585.531.000 đồng.

3. Thời gian đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 29/11/2019, tại Chi cục Thi hành án dân sự TP. Long Xuyên.

4. Thời gian bán và nhận hồ sơ: Từ ngày 05/11/2019 đến 16 giờ 30 phút, ngày 26/11/2019.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh An Gia. Địa chỉ: Số 41/12 hẻm Thoại Ngọc Hầu, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang. ĐT: 0922.222269 - 0366.307595 để biết thêm chi tiết.