Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam. Địa chỉ: 45 Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

- Đơn vị có tài sản: Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi. Địa chỉ: 62 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở biệt thự thuộc dự án Khu dịch vụ và dân cư phía Bắc Gò Đá, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi (Chi tiết tại Danh mục đính kèm).

- Nơi có tài sản: Phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

- Giá khởi điểm: 4.283.566.000 đồng/lô đất.

- Tiền đặt trước: 857.000.000 đồng/lô đất.

- Tiền hồ sơ: 500.000 đồng/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

- Thời gian xem tài sản: ngày 20 và 21/11/2019

- Thời hạn bán hồ sơ và đăng ký: Từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 15 giờ 00 phút, ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian đấu giá dự kiến: 08 giờ 00 phút, ngày 29/11/2019.

- Địa điểm đấu giá dự kiến: Hội trường UBND phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký: Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định.

- Đối tượng đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai năm 2013 thì có quyền tham gia đấu giá.

- Địa điểm đăng ký, bán hồ sơ và cách thức đăng ký:

+ Ban quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi.

+ 410 Nguyễn Công Phương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

+ UBND Phường Lê Hồng Phong, TP. Quảng Ngãi - Điện thoại liên hệ: 0965.663.117

./.DANH MỤC TÀI SẢN

(Kèm theo Thông báo niêm yết đấu giá tài sản ngày 06/11/2019)

TT

Lô đất

Diện tích

(m2)

Giá khởi điểm đấu giá

quyền sử dụng đất
(đồng)

Tiền đặt trước

(làm tròn)
(đồng)

1

19E

251,0

4.283.566.000

857.000.000

2

20E

251,0

4.283.566.000

857.000.000

3

21E

251,0

4.283.566.000

857.000.000

4

22E

251,0

4.283.566.000

857.000.000

5

24E

251,0

4.283.566.000

857.000.000

TỔNG CỘNG

1.255,0

21.417.830.000

4.285.000.000