Ngày 29/11/2019, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng là tài sản giao dịch bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận vào ngày 29/11/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 266549, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 02819, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 23/6/2016, cấp cho bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng, địa chỉ thửa đất tọa lạc tại thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; cụ thể:

Tờ bản đồ số

Thửa đất số

Diện tích (m2)

Hình thức sử dụng

Mục đích

sử dụng

Thời hạn sử dụng

Nguồn gốc

sử dụng

2

406

3.383

Sử dụng riêng

Đất ở tại

nông thôn

Lâu dài

Trúng đấu giá đất được

công nhận QSDĐ như

giao đất có thu tiền

sử dụng đất

2

404

898

Sử dụng riêng

Đất trồng cây

hàng năm khác

Đến tháng 10/2063

Trúng đấu giá đất được

công nhận QSDĐ như

giao đất không thu tiền

sử dụng đất

2

405

355,1

Sử dụng riêng

Đất trồng cây

lâu năm

Đến tháng 12/2062

Trúng đấu giá đất được

công nhận QSDĐ như

giao đất không thu tiền

sử dụng đất

2

407

228

Sử dụng riêng

Đất trồng cây hàng năm khác

Đến tháng 10/2063

Trúng đấu giá đất được

công nhận QSDĐ như

giao đất không

thu tiền sử dụng đất

Ghi chú: Thửa đất số 406, diện tích 3.383 m2 được chuyển mục đích từ đất ở tại nông thôn sang đất Phi nông nghiệp không phải là đất ở theo Đơn đăng ký biến động ngày 07/7/2016 được UBND xã An Hải xác nhận và được Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận-chi nhánh Ninh Phước xác nhận ngày 07/7/2016.

2. Giá khởi điểm: 14.618.700.000 đồng (Mười bốn tỷ sáu trăm mười tám triệu bảy trăm ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm thuế, phí (nếu có).

3. Bước giá: 220.000.000 đồng (Hai trăm hai mươi triệu đồng)/lần trở lên.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 2.923.000.000 đồng (Hai tỷ chín trăm hai mươi ba triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 4900201008420 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận (từ 7 giờ 00 phút ngày 26/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/11/2019).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 06/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/11/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/11/2019 đến ngày 27/11/2019 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (Quốc lộ 1A, đường Lê Duẩn, thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 06/11/2019 đến 16 giờ 30 phút ngày 27/11/2019 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 29/11/2019 (Sáng thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Chi tiết xem tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 409/QC-TTDVĐGTS ngày 05/11/2019.

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 409/QC-TTDVĐGTS ngày 05/11/2019)

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo dừng tổ chức đấu giá QSDĐ

Về việc dừng tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng là tài sản giao dịch bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 15/2019/HĐDVĐGTS ngày 14/5/2019 và Phụ lục hợp đồng ngày 04/11/2019 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản về việc ủy quyền đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng là tài sản giao dịch bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

Ngày 05/11/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đã ban hành Thông báo số 408/TB-TTDVĐGTS ngày 05/11/2019 về việc đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CĐ 266549, vào sổ cấp giấy chứng nhận số CS 02819, do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 23/6/2016, cấp cho bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng, địa chỉ thửa đất tọa lạc tại thôn Long Bình, xã An Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là tài sản thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, có Giá khởi điểm: 14.618.700.000 đồng.

Ngày 13/11/2019, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhận được văn bản số 1004/NHNoNT-TD ngày 13/11/2019 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận về việc dừng đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng.

Nay, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo dừng đấu giá Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Dương Thị Phương Dung và ông Trần Văn Chúng là tài sản giao dịch bảo đảm của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam-Chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.