Ngày 29/11/2019, đấu giá 81,138m3 gỗ cây Dầu tại tỉnh Bình Dương

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2019 do Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tân Uyên ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; Địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, Khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã Tân Uyên; Địa chỉ: Khu 2, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: 81 cây Dầu (Khối lượng gỗ là: 81,138m3). Tài sản nằm trên hành lang vỉa hè đường ĐH422 thuộc phạm vi giải tỏa giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình xây dựng đường từ Ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. (Chi tiết tài sản tại Biên bản định giá ngày 08/11/2019 của Hội đồng định giá tài sản thị xã Tân Uyên).

- Giá khởi điểm: 186.617.400 đồng (Một trăm tám mươi sáu triệu, sáu trăm mười bảy ngàn, bốn trăm đồng). Người mua trúng đấu giá chịu mọi chi phí liên quan đến việc cưa cắt cây hoặc vận chuyển đối với tài sản trúng đấu giá.

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Công văn số 5527/UBND-KTTH ngày 29/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thanh lý cây nằm trong hành lang vỉa hè đường ĐH-422;

+ Công văn số 4845/UBND-KTTH ngày 05/11/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Uyên về việc thanh lý các cây Dầu nằm trong hành lang vỉa hè đường ĐH thuộc phạm vi giải tỏa giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình xây dựng đường từ Ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành;

+ Biên bản về việc định giá 08/11/2019 của Hội Đồng định giá tài sản thị xã Tân Uyên;

+ Tờ trình số 476/TTr-TCKH ngày 08/11/2019 của Phòng Tài chính - Kế hoạch về việc chỉ định chon đơn vị bán bán đấu giá tài sản thanh lý 81 cây Dầu nằm trong hành lang vỉa hè đường ĐH thuộc phạm vi giải tỏa giải phóng mặt bằng để thực hiện công trình xây dựng đường từ Ngã ba Mười Muộn đi ngã ba Tân Thành;

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 26/11/2019 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập (Nộp trực tiếp);

- Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

  - Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ;

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá là: 20% so với giá khởi điểm;

  - Hình thức, phương thức đấu giá: Trả giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên;

  - Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: ngày 29/11/2019, dự kiến vào lúc: 09 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  - Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

  - Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).