Ngày 29/11/2018, đấu giá vật tư thiết bị thanh lý tại Dự án thủy điện Trung Sơn

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt thông báo bán đấu giá vào ngày 29/11/2018 do Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn ủy quyền như sau: