Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Ngọc Hồi ủy quyền như sau: