Ngày 29/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại quận Bình Tân, TPHCM

(BĐT) - Công ty Cổ phần thương mại Thịnh Trí thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty CPTM Thịnh Trí

Địa chỉ: Số 4 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP.HCM

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành.

Địa chỉ: 596A Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 phút ngày 29/11/2018 tại Hội trường Công ty CPTM Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, TpHCM.

4. Tên tài sản đấu giá:

4.1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ số 16A Hoàng Văn Hợp, khu phố 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.

4.2. Đặc điểm tài sản:

- Giấy tờ về tài sản: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 769407, số vào sổ cấp GCN: CS 02537 do Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM cấp ngày 16/03/2017.

Thửa đất

- Thửa đất số: 556

- Tờ bản đồ số: 43 (TL2005)

- Địa chỉ: 16A Hoàng Văn Hợp, khu phố 4, phường An Lạc A, quận Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh.

- Diện tích: 1276,5m2, (bằng chữ: Một nghìn hai trăm bảy mươi sáu phẩy năm mét vuông).

- Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

- Thời hạn sử dụng: Lâu năm

- Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nhà ở:

- Loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ

- Diện tích xây dựng: 212,3m2

- Diện tích sàn: 212,3m2

- Hình thức sở hữu: Sở hữu riêng

- Cấp (Hạng): Cấp 4

Ghi chú:

- Hợp thửa từ 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS02454 và số CS02455 ngày 15/11/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.

- Phần chi tiết xem Bản vẽ sơ đồ nhà ở, đất ở số 661/17ĐĐ do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Đạt Điền lập ngày 20/02/2017 và đã được kiểm tra nội nghiệp.

5. Giá khởi điểm: 77.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng).

6. Tiền đặt trước:

6.1. Tiền đặt trước: 05% của giá khởi điểm, tương đương 3.880.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng).

6.2. Phương thức nộp tiền đặt trước:

Khách hàng có thể chuyển khoản từ bất cứ Ngân hàng nào vào tài khoản sau:

Tên tài khoản: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí.

Số tài khoản: 1602201364916 tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh 3, TP.HCM

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong giờ hành chính, từ ngày 26/11/2018 đến hết ngày 28/11/2018.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản:  

- Thời gian xem tài sản: Từ ngày 13/11/ 2018 đến ngày 15/11/2018.

- Địa điểm: tại nơi tọa lạc tài sản

- Đăng ký đi xem tài sản tại Công ty CPTM Thịnh Trí

8. Thời gian bán hồ sơ:

- Thời gian bán hồ sơ: Trong giờ hành chính, từ ngày 13/11/2018 đến hết ngày 26/11/2018.

- Địa điểm: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Đăng ký tham gia đấu giá: 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính, từ ngày 13/11/2018 đến hết ngày 26/11/2018.

- Địa chỉ: Công ty cổ phần thương mại Thịnh Trí, số 4 Trần Quang Diệu, phường 13, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

10. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

Kính mời các tổ chức và cá nhân có nhu cầu, đăng ký tham gia đấu giá.

Liên hệ Hotline: 18006365- ĐT: 0948765673.