Ngày 29/11/2018, đấu giá Lô máy móc trang thiết bị văn phòng cũ hỏng tại Hà Nội

(BĐT) - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẩm định giá, Bán đấu giá 2E HHT Việt Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 do Bộ Ngoại giao ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẩm định giá, Bán đấu giá 2E HHT Việt Nam: Số 3 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại: 024.66604605

2. Người có tài sản đấu giá: Bộ Ngoại giao

- Địa chỉ: Số 2 Lê Quang Đạo, Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội.

- Số điện thoại: 02437995086

3.Tài sản đấu giá: Lô máy móc trang thiết bị văn phòng cũ hỏng;

Nguồn gốc tài sản: Quyết định số 2812/QĐ-BNG ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao về việc thanh lý, hủy tài sản cố định và Công cụ dụng cụ lô máy móc trang thiết bị văn phòng cũ hỏng.

4. Giá khởi điểm: 49.981.000 đồng. ( Bốn mươi chín triệu, chín trăm tám mươi mốt ngàn đồng chẵn).

I.Niêm yết việc đấu giá tài sản:

- Niêm yết việc đấu giá tài sản từ 16/11/2018.

- Niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức đấu giá, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

- Kế hoạch tổ chức đấu giá như sau:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp tại phiên đấu giá

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

- Tiền đặt trước:   9.000.000 đồng/ 01 đơn tham gia.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ 01 đơn tham gia.

- Bán hồ sơ tham gia: từ 08h00’ đến 16h00’ từ ngày 16/11/2018 đến ngày 26/11/2018;

- Xem tài sản: từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 26,27/11/2018 tại nơi để tài sản đấu giá;

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ 08h00’ đến 16h00’ ngày 16/11/2018 đến ngày 26/11/2018.

- Điều kiện tham dự đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 có hiệu lực từ 01/7/2017.

- Xét duyệt hồ sơ: Ngày 28/11/2018

- Thời gian dự kiến đấu giá: 09h30’ ngày 29/11/2018

(Lưu ý:Thời gian từ ngày 16/11/2018 đến ngày 29/11/2018 nêu trên là các ngày làm việc)

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ tham dự đấu giá: Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẩm định giá, Bán đấu giá 2E HHT Việt Nam: Số 3 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: Văn phòng giao dịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Thẩm định giá, Bán đấu giá 2E HHT Việt Nam: Số 3 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.