Ngày 29/11/2018, đấu giá cho thuê tài sản của Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản (Bắc Ninh)

(BĐT) - Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật và Thủy sản thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 như sau: