Ngày 29/11/2018, đấu giá cây cao su thanh lý tại tỉnh Tây Ninh

(BĐT) - Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại tp. Hồ Chí Minh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/11/2018 do Công ty CP Cao su Tây Ninh ủy quyền như sau:

1. Tên địa chỉ Người có tài sản: Công ty CP Cao su Tây Ninh – QL22-Xã Hiệp Thạnh, Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh.

2. Tên địa chỉ tổ chức bán đấu giá tài sản: Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TP HCM. Địa chỉ: 6/5 Phạm Văn Hai, F2, Q.Tân Bình, TP.HCM

3.Tài sản bán đấu giá: Cây cao su thanh lý; Diện tích: 52,78618ha. Số cây: 24.411cây. 

Tên lô

Tên Nông trường

Diện tích (ha)

Số Cây

R3 - 1992

Gò Dầu

20,83883

9.910

J6 - 1996

Cầu khởi

5,35800

2.157

K6 - 1996

Cầu khởi

9,32814

4.608

O5-1994

Cầu Khởi

17,26121

7.736

4. Giá khởi điểm: 12.945.171.323 đồng ( Mười hai tỷ, chín trăm bốn mươi lăm triệu, một trăm bảy mươi mốt nghìn, ba trăm hai mươi ba đồng )

Giá trên là giá bán trọn gói, hàng không thuộc diện chịu thuế VAT, Người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí cưa cắt, móc gốc, san lấp hố, dọn dẹp mặt bằng để giao lại cho người có tài sản theo đúng thời gian quy định. Tài sản được giao theo diện tích ha.

5. Thời gian-địa điểm xem tài sản: Giờ hành chính các ngày trong tuần, từ ngày niêm yết thông báo đến ngày 27/11/2018.Địa điểm: Nông trường Gò Dầu, Cầu Khởi thuộc Cty CP cao su Tây Ninh.

6. Thời gian-địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá: Giờ hành chính liên tục từ ngày 15/11/2018 đến 16h ngày 27/11/2018 tại Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam. Tiền mua hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá; Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức bán đấu giá thời gian liên tục kể từ ngày niêm yết thông báo bán đấu giá. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

8.Thời gian/địa điểm nhận hồ sơ: Giờ hành chính Liên tục từ ngày thông báo đến ngày 27/11/2018

Thời gian nhận phiếu trả giá: Theo biên bản bốc thăm khi mua hồ sơ.

Địa điểm: VP Chi nhánh TP.HCM-Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam.

9.Tiền đặt trước: 2.580.000.000đồng (Bằng chữ: Hai tỷ năm trăm tám mươi triệu đồng)

-Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước theo quy định vào tài khoản 0021000440818 của Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tại NH Vietcombank Chi nhánh Hà Nội.

10. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp một vòng, theo phương thức đấu giá lên.

11. Thời gian/địa điểm buổi công bố kết quả trả giá: Lúc 14h30 ngày 29/11/2018.Tại Hội trường Công ty CP Cao su Tây Ninh.

Chi tiết: liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ bán hồ sơ hoặc vào trang điện tử: www.daugiabtn.com.