Ngày 29/10/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/10/2019 do Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa ủy quyền như sau:

Mời tham gia đấu giá QSD đất ở xã Quảng Phú Cầu; xã Cao Thành; xã Trường Thịnh; xã Liên Bạt; xã Kim Đường; xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

- Thôn Cầu Bầu, xã Quảng Phú Cầu: 08 thửa. GKĐ: 5,5 tr. TĐT:70 tr.

- Thôn Phú Lương Hạ, xã Quảng Phú Cầu: 01 thửa. GKĐ: 5 tr. TĐT: 90 tr.

- Thôn Cao Lãm, xã Cao Thành: 07 thửa. GKĐ: 5 tr. TĐT: 90 tr.

- Thôn Đống Vũ, xã Trường Thịnh: 04 thửa. GKĐ: 5 tr. TĐT: 70 tr.

- Thôn Thanh Sam, xã Trường Thịnh: 09 thửa. GKĐ: 3,5 tr. TĐT: 40 tr.

- Thôn Vũ Ngoại, xã Liên Bạt: 02 thửa. GKĐ: 3,9 tr. TĐT: 30 tr.

- Thôn Cung Thuế, xã Kim Đường: 18 thửa. GKĐ: 1,5 tr. TĐT: 25 tr.

- Thôn Đào Xá, xã Đông Lỗ: 02 thửa. GKĐ: 3 tr. TĐT:30 tr.

 2. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào hồi 08h30, ngày 29/10/2019 (Thứ 3) tại Hội trường UBND huyện Ứng Hòa.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 08h30, các ngày 16, 17/10/2019. Liên hệ tại Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

5. Cách thức, phương thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện đăng ký, mua, nộp hồ sơ, TĐT tham gia đấu giá theo lịch trình sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ 14/10/2019 đến 17h00, ngày 24/10/2019 (trong giờ hành chính trừ thứ Bẩy, Chủ nhật) tại Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa và Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 22/10/2019 đến 24/10/2019 bằng hình thức chuyển khoản.

Liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Đ/c: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; Trung tâm PTQĐ huyện Ứng Hòa. Địa chỉ: Số 59 Lê Lợi, TT. Vân Đình, huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.3980886.