Ngày 29/01/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/01/2019 do UBND tỉnh Nghệ An ủy quyền như sau:

1. Tên tổ chức bán đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Nghệ An

2. Tên người có tài sản bán đấu giá: UBND tỉnh Nghệ An

3. Tài sản bán đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất ở thấp tầng và toàn bộ tài sản hiện có trên đất đối với khu đất và tài sản trên đất là Trụ sở cũ của Trường Trung cấp nghề Công nghệ và truyền thông Nghệ An tại địa chỉ số 58 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

3.2. Giá khởi điểm tài sản bán đấu giá: 145.404.368.000 đồng (Một trăm bốn mươi lăm tỷ, bốn trăm lẻ bốn triệu, ba trăm sáu mươi tám ngàn đồng), trong đó:

- Quyền sử dụng đất ở thấp tầng (tại thửa đất số 27, tờ bản đồ số 38 thuộc Bộ bản đồ địa chính phường Hưng Bình, TP Vinh) với diện tích đất 5.089,1m² là: 143.521.389.552 đồng

- Giá trị tài sản trên đất là: 1.882.978.565 đồng (Có danh mục tài sản kèm theo)

- Thuế, lệ phí trước bạ có liên quan do người mua tự đảm nhiệm.

4. Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Theo quy định tại điều 55 và Điều 56 Luật đất đai; Đồng thời phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 điều 58 của Luật Đất đai; điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của chính phủ và quy định tại Khoản 2 Điều 8 bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An.

5. Thời gian xem tài sản: từ ngày 09/01/2019 đến 11 giờ ngày 25/01/2019.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 09/01/2019 đến 15h ngày 25/01/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

7. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước: Ngày 25/01/2019 (sáng từ 8h đến 11h30’, chiều từ 14h đến 16h) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An.

7.1. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 3.000.000 đồng/hồ sơ

7.1. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 29.000.000.000đồng/hồ sơ

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 8h ngày 29/01/2019 tại Hội trường Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Nghệ An

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm DVĐGTS Nghệ An, địa chỉ số 02, Đường Trần Huy Liệu, phường Hưng Phúc Tp Vinh, Nghệ An: Đ.th: 0915228868; 02388658999./.