Ngày 29/01/2019, đấu giá quyền sử dụng 21 lô đất tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/01/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Là QSD 21 lô đất ở xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/ hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm, thu hồ sơ và thu tiền đặt trước:

- Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ ngày 08/01/2019 đến ngày 26/01/2019 (trong giờ hành chính). Địa điểm: UBND xã Hợp Lý và Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân.

- Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản Công ty: Thứ 2, ngày 28/01/2019 (trong giờ hành chính), TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân, số: 115002635676 tại Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Sầm Sơn.

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian: 7h30 sáng thứ 3, ngày 29/01/2019.

- Địa điểm tổ chức: UBND xã Hợp Lý.

Khách hàng muốn biết chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân. Địa chỉ: Số 68, Quốc lộ 47, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân. Số điện thoại: 0919.548.822.