Ngày 29/01/2019, đấu giá Công trình Khách sạn Hồng Ngọc II tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 29/01/2019 do Co-opBank - Chi nhánh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ, Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group. Đường Lê Qúy Đôn, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Mã số thuế: 2600 998 168        ĐT: 02106 266 699

2. Tên, địa chỉ, Tổ chức có tài sản Đấu giá: Co-opBank - Chi nhánh Phú Thọ, Số nhà 1959, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

3. Tên tài sản Đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước.

1.1. Tài sản đấu giá: Công trình Khách sạn Hồng Ngọc II xây dựng trên thửa đất số 50, tờ bản đồ số F-48-103 (56-42)-0-2, diện tích 1.241,6m2 đất thuê 49 năm, do UBND tỉnh Phú Thọ cấp ngày 13/08/2002 cho Công ty TNHH Thương mại Sơn Ngọc Phú Thọ, tại băng 1, đường A3-A4, thuộc địa bàn phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Nay là Băng 1, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn), chi tiết theo Chứng thư thẩm định giá số 11/2019/CTTĐ/DATC/PI ngày 04/01/2019.

1.2. Giá khởi điểm: 17.033.792.000 đồng (Mười bảy tỷ, không trăm ba mươi ba triệu bảy trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn), tiền đặt trước 20% giá trị tài sản là 3.406.758.000 đồng, phí tham gia đấu giá 500.000 đồng/01 hồ sơ. Mức giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí, chi phí bảo quản, tháo dỡ, vận chuyển …, khách hàng trúng đấu giá phải chịu mọi chi phí trên và đăng ký quyền sở hữu tài sản theo quy định hiện hành.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 14, 15/01/2019, tại Khách sạn Hồng Ngọc II, Băng 1, đường Hùng Vương, phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm bán, nộp hồ sơ đấu giá: Từ khi đăng thông báo đến hết 16h00 ngày 26/01/2019, tại Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group.

6. Nộp tiền đặt trước:

6.1. Thu tiền đặt trước: 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, chuyển khoản vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group số 2700 20100 6868, tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.

6.2. Hoàn trả tiền đặt trước: Sau 3 ngày làm việc kể từ khi kết thúc cuộc đấu giá.

7. Thời gian, địa điểm Tổ chức đấu giá: 09h00 ngày 29/01/2019, tại Hội trường Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia Group, số 3443, Đường Hùng Vương, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

8. Phương thức, hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng bỏ phiếu kín, nhiều vòng theo phương thức trả giá lên.

9. Điều kiện cách thức đăng ký đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

* Chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá HD Quốc gia Group. Số 44A, Ngõ 126, Lê Qúy Đôn, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ hoặc Co-opBank - Chi nhánh Phú Thọ, Số nhà 1959, đường Hùng Vương, phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ. ĐT: 02103 815 575.