Ngày 28/9/2019, đấu giá quyền sử dụng 6 ô đất tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 28/9/2019 do UBND huyện Phù Ninh ủy quyền như sau:

1. Đơn vị có tài sản bán đấu giá: UBND huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ)

2. Tài sản đấu giá: 06 ô đất tại khu 6, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ: 

STT

Tên thửa đất, ô đất

Diện tích
(m2/ 1 ô đất)

Giá khởi điểm
(đồng / 1 m2)

Thành tiền
(vnđ)

Bước giá
(đồng/ 1m2)

Tiền đặt trước
(đồng/ 1 ô đất)

Tiền hồ sơ
(đồng/ 1 hồ sơ)

1

Ô số 03

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

2

Ô số 04

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

3

Ô số 05

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

4

Ô số 06

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

5

Ô số 07

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

6

Ô số 08

200.0

3,800,000

760,000,000

50,000

150,000,000

500,000

Tổng Cộng

1,200

4,560,000,000

900,000,000

3,000,000

(Gía khởi điểm trong thông báo này không bao gồm các khoản chi phí khác (phí, lệ phí…) liên quan đến cấp quyền, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật có liên quan)

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 23/9/2019 đến ngày 24/9/2019 (Giờ hành chính), tại thực địa khu đất đấu giá.

4. Thời gian địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 05/9/2019 cho đến hết 10h30’ ngày 25/9/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Phù Ninh, phòng địa chính UBND thị trấn Phong Châu và tại Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước  theo hình thức chuyển vào tài khoản số: 808043016999999 tại Ngân hàng TMCP Nam Á – CN Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Hoàn trả tiền đặt trước: Sau thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 05/9/2019 cho đến hết 10h30’ ngày 26/9/2019 tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND huyện Phù Ninh

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào hồi 8h30’ ngày 28/9/2019 tại Hội trường UBND thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín trực tiếp nhiều vòng cho ô đất theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh – Đ/c: Số 2412, Đ Hùng Vương, P. Vân Cơ, TP. Việt Trì, T. Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179– 0985361047.

- Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Phù Ninh: Mr Dũng 0965632345 –Đ/c: Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.