Ngày 28/8/2019, đấu giá quyền sử dụng đất tại T.X Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/8/2019 do Văn phòng ĐK đất đai và Phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa lộ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái

Đơn vị có tài sản: Văn phòng ĐK đất đai và Phát triển quỹ đất thị xã Nghĩa lộ.  Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở, cụ thể như sau:

Quỹ đất tại Tổ 3, phường Cầu Thia, T.X Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái gồm 01 thửa số 78, diện tích 99,5m2/thửa; Giá khởi điểm 701.475.000đ/thửa (Giá khởi điểm này chưa bao gồm thuế và các loại phí, lệ phí, người trúng giá phải nộp theo quy định).

Bước giá mỗi vòng đấu: Bằng 1% giá khởi điểm thửa đất.

Tiền hồ sơ: 500.000đ/bộ

  Tiền đặt trước tham gia đấu giá: Bằng 15% giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản, mua hồ sơ đấu giá và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 06/8/2019 đến 23/8/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái (Trong giờ hành chính, trừ thứ bẩy và chủ nhật). Xem tài sản tại thực địa.

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 23/8/2019 đến ngày 27/8/2019 (Trong giờ hành chính, trừ thứ bẩy và chủ nhật).

Thời gian bán đấu giá: Từ 8h Ngày 28/8/2019.

Địa điểm mua và nộp hồ sơ đấu giá và tổ chức đấu giá: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Tổ 36, Phường Yên Thịnh - TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái;

Phương thức, hình thức đấu giá: Trả giá lên, Khách hàng trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định pháp luật, có chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu (Bản Fôtô). Chi tiết xin liên hệ ĐT: 02163.856.699;