Ngày 28/8/2018, đấu giá giá trị nhà xưởng sản xuất tấm lợp cách nhiệt tại KCN Hòa Khánh (Đà Nẵng)

(BĐT) - Công ty CP Đầu tư thương mại và Đấu giá Hoàng Gia thông báo bán đấu giá tài sản ngày 28/8/2018 do Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy ủy quyền như sau:

1. Tên tài sản: Giá trị nhà xưởng sản xuất tấm lợp cách nhiệt (Thuộc Dự án ĐTXD Nhà máy sản xuất tấm lợp xốp cách nhiệt tại KCN Hòa Khánh - Liên Chiểu - TP. Đà Nẵng).

2. Giá khởi điểm: 4.520.880.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ, năm trăm hai mươi triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng). Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (đây là tài sản thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng).

Mọi chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng, thuế chuyển nhượng, phí công chứng, phí thuế khác nếu phát sinh để hoàn tất việc chuyển nhượng sẽ do khách hàng trúng đấu giá chịu.

3. Người có tài sản đấu giá: Công ty Tài chính TNHH MTV Công nghiệp tàu thủy. Địa chỉ: Số 120 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội.

4. Đăng ký xem tài sản: Từ ngày 13/8 đến hết ngày 17/8/2018.

5. Xem tài sản: Ngày 21 và ngày 22/8/2018 (Trong giờ hành chính).

6. Bán hồ sơ mời đấu giá; tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 13/8/2018 đến hết ngày 24/8/2018 (trong giờ hành chính). 

7. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá, mua hồ sơ và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Văn phòng Công ty CP Đầu tư thương mại và Đấu giá Hoàng Gia - Tầng 07, Tòa nhà Nam Hải Lakeview, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội.

8. Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá: Trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày 28/8/2018. Tiền đặt trước: 904.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm linh tư triệu đồng chẵn).

9. Tổ chức đấu giá: 14h30’, ngày 28/8/2018.

10. Địa điểm tổ chức đấu giá: Phòng Đấu giá - Công ty CP Đầu tư thương mại và Đấu giá Hoàng Gia.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty CP Đầu tư thương mại và Đấu giá Hoàng Gia. ĐT: 024.62843536.