Ngày 28/6/2019, đấu giá thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi khối phòng học tại Trường THPT Quang Trung

(BĐT) - Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Đông Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Trường THPT Quang Trung ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Trường THPT Quang Trung. Địa chỉ: Số 31 đường Lê Văn Thới, Khu phố nội ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, Phường 4, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

- Tên tài sản: Thanh lý tháo dỡ vật tư thu hồi khối phòng học dãy A thuộc khuôn viên trường THPT Quang Trung.

- Phương thức thực hiện: phá dỡ (bao gồm cả phần móng) vật tư tập kết ở sân sau và vận chuyển khỏi mặt bằng hiện hữu toàn bộ khối lượng vật tư thu hồi (chỉ được đi từ cổng sau). Khi thực hiện tháo dỡ, đập phá phải che chắn đảm bảo an toàn lao động để tránh ảnh hưởng đến học sinh, các khối phòng học khác và sân trường. Phần cầu thang thông với dãy lầu B, cưa cắt giữ nguyên hiện trạng. Đơn vị trúng đấu giá đảm bảo đập phá không hư hại đến dãy lầu B.

- Giá khởi điểm: 34.128.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi bốn triệu, một trăm hai mươi tám ngàn đồng)(không bao gồm chi phí tháo dỡ và các chi phí khác có liên quan).

- Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ngàn đồng).

- Tiền đặt trước: 5.120.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng).

- Bước giá: 1.000.000 đồng (Bằng chữ: Một triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 17/6/2019 đến ngày 25/6/2019 tại Trường THPT Quang Trung. Địa chỉ: Số 31 đường Lê Văn Thới, Khu phố nội ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

5. Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm đăng ký, tham khảo mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 17/6/2019 đến 16 giờ ngày 25/6/2019 tại Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873.3333.

- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước là 5.120.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu, một trăm hai mươi ngàn đồng) cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, khu phố 1, phường IV, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Số Tài khoản: 5700201010970 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh từ ngày 25/6/2019 đến ngày 09 giờ 27/6/2019.

6. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ ngày 28/6/2019 tại Trường THPT Quang Trung. Địa chỉ: Số 31 đường Lê Văn Thới, Khu phố nội ô B, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

7.1. Điều kiện tham gia đấu giá tài sản:

- Giấy đăng ký tham gia đấu giá và giấy xác nhận về việc xem tài sản đấu giá (theo mẫu của Công ty TNHH TM và DV TH Đông Việt)

- Bản sao Giấy phép kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực liên quan còn hiệu lực, Bản sao CMND của người đại diện hợp pháp theo giấy phép kinh doanh (có chứng thực).

- Hồ sơ chứng minh năng lực thi công tháo dỡ:

+ Về máy móc thiết bị (bản sao giấy chứng nhận đăng kiểm, kèm bản chính để đối chiếu): máy búa phá bê tông thủy lực, máy cắt hàn hơi, máy khoan bê tông chạy điện, xe tải, xe cẩu, máy xúc đất …

+ Phương án tháo dỡ, thu hồi, vận chuyển vật tư, biện pháp thực hiện đảm bảo an toàn lao động và bàn giao mặt bằng sạch đúng thời gian quy định (thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận bàn giao tài sản đấu giá).

+ Hợp đồng tương tự đã thực hiện phá dỡ nhà từ 3 tầng trở lên trong vòng 01 năm (bản sao chứng thực hoặc bản phô tô kèm bản chính để đối chiếu).

- Nộp khoản tiền đặt trước và tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá đúng quy định của pháp luật.

7.2. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tất cả tổ chức, hộ kinh doanh có có đủ năng lực và điền kiện nêu trên đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt.

8. Hình thức đấu giá: bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá không hạn chế số vòng theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại: Công ty TNHH TM và DV Tổng hợp Đông Việt. Địa chỉ: 99 Nguyễn Trãi, Khu phố 1, Phường IV, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Điện thoại: 0276.3873333.