Ngày 28/6/2019, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 28/6/2019 do Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng ủy quyền như sau:

- Tổ chức có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Km5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng. Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a) Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với Trụ sở làm việc (cũ) của Tỉnh đoàn thanh niên Cao Bằng tại phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, cụ thể: 

TT

Tên tài sản

Diện tích
(m
2)

Giá khởi điểm
(đồng)

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá
(đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước
(đồng/ hồ sơ)

Bước giá
(đồng)

1

Quyền sử dụng đất

526

26.490.627.000

2

Tài sản gắn liền với đất

(03 ngôi nhà, tổng diện tích sử dụng là 955m2)

955

946.138.000

Nhà số 01(02 tầng)

466

Nhà số 02(03 tầng)

339

Nhà số 03(02 tầng)

150

Tổng cộng(làm tròn)

27.436.000.000

500.000

5.000.000.000

100.000.000

- Tổng giá khởi điểm (làm tròn): 27.436.000.000 đồng (Hai mươi bảy tỷ, bốn trăm ba mươi sáu triệu đồng chẵn)

- Mục đích sử dụng: Đất ở dịch vụ hỗn hợp.

- Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Nghĩa vụ nộp các loại phí làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại cơ quan có thẩm quyền do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chậm nhất 60 ngày kể từ ngày nhận bàn giao cơ sở nhà, đất tại thực địa, khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm phá dỡ một phần ngôi nhà số 3 (diện tích sàn sử dụng 150 m2) được xây dựng trên 30,3 m2 đất hạ tầng để tổ chức mở rộng đường ngõ 81 phố Xuân Trường đảm bảo giao thông theo điều chỉnh quy hoạch tại Quyết định số 1859/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Cao Bằng

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

3. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

4. Thời gian, địa điểm bán và nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 06 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2019 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

5. Thời gian xem tài sản (trong giờ hành chính): Từ ngày 06 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 25 tháng 6 năm 2019, tại phố Xuân Trường, phường Hợp Giang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 25 tháng 6 năm 2019 đến hết ngày 27 tháng 6 năm 2019.

7. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản trong thời hạn quy định trong thông báo đấu giá, tuân thủ các điều kiện khi tham gia đấu giá theo quy định của Quy chế đấu giá do Trung tâm Dich vụ đấu giá tài sản phát hành.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019.

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh Cao Bằng; Điện thoại: 0206.3855032; Địa chỉ: Số nhà 040, phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng;